برنامه تحقیقاتی رابطه دین و صلح در دانشگاه نوتردام انجام می‌شود

شخصیتهای دینی از اسقف اعظم دزموند توتو و پاپ ژان پل دوم تا متألهان و فعالانی که عرصه های مختلف دینی سراسر جهان فعالیت می کنند مفهوم صلح را ترویج کرده که به سیاست کشورها از افریقای جنوبی تا گواتمالا شکل داده است.

دنیل فیلپوت استادیار علوم سیاسی و مطالعات صلح و عضو انجمن بین المللی مطالعات صلح که مدیریت یک برنامه تحقیقاتی با عنوان دین و مصالحه را در موسسه "کراوک" برعهده دارد گفت: ایده صلح کردن ریشه های عمیقی در یهودیت، مسیحیت، اسلام و سایر ادیان دارد.

وی افزود: بسیاری از شخصیتهای دینی از انگیزه های بالایی برای فعالیت در راه ایجاد صلح برخوردارند.

فیلپوت گفت:تعداد معدودی از دانشمندان روی این موضوعات کارهای قابل توجهی ارائه کرده اند اما پرسشهای بی پاسخ و برخی از مناقشات هنوز هم به قوت خود باقی هستند. برای مثال، تفاوت مصالحه و صلح لیبرال، مؤثر بودن مصالحه دینی در جوامع تکثرگرا، نقش بخشایش در گرفتن قدرت و بی احترامی به قربانیان، قدرتمند کردن قربانیان برای التیام جوامع، شواهد تجربی برای وجود تفاوت میان دینداران فعال در زمینه صلح در میان پرسشهایی هستند که هنوز بی جواب باقی مانده اند.

فیلپوت با جنیفر لوئلین ازدانشکده حقوق دانشگاه دالهاوسی برای توسعه مفاهیم عدالت قابل تجدید و مصاله و همچنین بررسی معنای آن برای بخشش، عفو، بازگوکردن حقیقت و پرداخت غرامت همکاری می کند. قرار است یک گروه از محققان مقالاتی درباره این مفاهیم نوشته و پاییز امسال به مؤسسه " کراوک" ارائه کنند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید