در سنگاپور پیام صلح و برادری ایران به گوش جهانیان می‌رسد

رییس کمیته فرهنگی کمیته ملی المپیک ایران با اشاره به برنامه های فرهنگی مدنظر مسوولان کشورمان در نخستین دوره بازی های المپیک نوجوانان در سنگاپور اعلام کرد: در این بازی ها، پیام دوستی، برادری و فرهنگ غنی ایران اسلامی به گوش جهانیان رسانده می شود.

غلامحسین شعبانی در مورد اقدامات فرهنگی کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: کتاب هایی برای آشنایی نوجوانان سایر کشورها با فرهنگ ایران به زبان انگلیسی ترجمه شده است که در طول بازی ها در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه مسوولان کمیته بین المللی المپیک (‪ )IOC‬از اینکه بازی های المپیک فقط به میدانی برای کسب مدال تبدیل شده است ، نگران هستند، گفت: از این رو تلاش شده است در سنگاپور، ورزشکاران با فرهنگ های دیگر کشورها نیز آشنا شوند.

شعبانی تصریح کرد: آشنایی با آرمان های کمیته ملی المپیک که افزایش دوستی ها و برابری ها در جهان است، از جمله اهداف اصلی برگزاری بازی های المپیک نوجوانان است.

وی اظهار داشت: برنامه ریزی مسوولان کمیته بین المللی المپیک در سنگاپور، بر پایه برنامه های فرهنگی استوار است بطوری که اصل مسابقات تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

شعبانی افزود: در مسابقه های جهانی اگر تیمی حذف شود، بلافاصله راهی کشور خود می شود اما در بازی های المپیک سنگاپور، تیم ها باید تا آخرین روز برای انجام برنامه های فرهنگی در سنگاپور بمانند.

وی در خصوص برنامه های فرهنگی کمیته بین المللی المپیک گفت: آموزش شیوه همکاری میان ورزشکاران با رسانه های جمعی، موضوع استعدادیابی غیرورزشی در میان ورزشکاران، آشنایی با بازی های سنتی و بومی کشورها و تشویق به فعالیت های اجتماعی از جمله طرح های فرهنگی ‪ IOC‬برای شرکت کنندگان در این بازی ها است.

نخستین دوره بازی های المپیک نوجوانان ‪ ،۲۰۱۰‬از ‪ ۲۴‬مرداد ماه تا ‪ ۳‬شهریور ماه در سنگاپور برگزار خواهد شد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید