حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی

نشستی به منظور بررسی مساله حقوق بشر از زوایای مختلف علمی و عملی روز پنجشنبه14 مرداد با حضور اندیشمندان یونانی( اسلامی و مسیحی) و فرهیختگان مقیم این کشور در رایزنى فرهنگى ایران در آتن برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،در این نشست خانم دکتر طوبی کرمانی رایزن فرهنگی ایران در یونان با اشاره به تاریخچه اعلامیه حقوق بشر و روند آن در انقلاب کبیر فرانسه، گفت: مساله حقوق بشر و تاریخچه آن به زمان تاسیس سازمان ملل(1945) و یا رنسانس در فرانسه خلاصه نمی شود بلکه حقوق بشر، خیلی پیشتر در چارچوب ادیان الهی مطرح شده است و بر اساس تعلیمات الهی، انسانها آزاد آفریده شده اند و همگان دارای حقوقی هستند که باید رعایت و نیز دارای وظایف و تکالیفی که باید به آنان در قبال جمع و فرد، پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اینکه حقوق بشر انسانی که به عنوان قانون و اعلامیه جهانی، مطرح شده است و کورش نیز یکی از ارایه دهندگان طرح حقوق بشر است، در واقع تعیین و قانونگذاری توسط بشر برای بشر است و ضمن احترام به آن، باید منشأ الهی داشته باشد زیرا انسانها بدون لحاظ حقوق و ظایف الهی حاکم بر هستی، نمی توانند برای دیگر انسان ها حقوق، تعیین و وضع نمایند بلکه خداوند است که خالق انسان و عطا کننده آزادی به آنهاست و در تمام هستی، قانون بر مبنای عدالت الهی، برای افراد وجامعه بشری تعیین نموده است.

خانم طوبی افزود:حقوق بشر جهانی غرب با تصویب حق وتو برای تعدادی از کشورهای سلطه گر پس از تاسیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، شرمندگی و تبعیض را برای انسانیت، هدیه کرد.

استاد پرفسور اونگلوس موچوپلوس رئیس انجمن دوستی یونان و فرانسه گفت:این حقوق بشر، مهمترین مساله راکه همان ارزشهای والای انسانی به عنوان یک موجود زنده و آزاد است، را بطور جامع مطرح نکرده است.

وی افزود:حقوق بشر باید اخلاقی و زیبا باشد و جسم را با معنویت وخوبی و پاکی در آمیزد.

موچوپلوس گفت: بیانیه حقوق بشر، ساخته و پرداخته دست انسان است وبرمبنای مادیت تنظیم شده است لذا نمی تواند مبنایی قوی برای حل مشکلات جوامع بشری، حداقل در حال حاضر باشد.

وی با اشاره به اینکه همین بیانیه حقوق بشرهم فقط درموارد خاص و با توجه به منافع غرب مورد بهره برداری قرار می گیرد، افزود: اسلام یعنی تسلیم در مقابل خدا و نه بنده او و خداوند که انسان را خلق کرده ، قوانینی نیز برای ادامه حیات و زندگی مسالمت آمیز وی تبیین نموده است.

نعیم القندور رئیس انجمن مسلمانان یونان گفت: اسلام در زمانی متولد شد که تبعیض نژادی در حد اعلای خود وجود داشت و برای ایجاد عدالت و انسان دوستی ظهور کرد.

دیمتریس ددس که خود مسیحی است با اشاره به آیاتی از قرآن کریم گفت: قرآن بر عدالت به عنوان محورزندگی همه پیروان ادیان الهی تاکید دارد و بهترین حقوق بشر همان حقوق بشرالهی است که بر عدالت و انسان دوستی تمرکز یافته است.

دکتر اونگلوس ونتیس استاد دانشگاه آمستردام هلند، اسلام شناس و ایران شناس گفت:جهان بینی اسلامی، احترام به زندگی و جان انسان ها را یک اصل مهم از اصول دستورات الهی می داند ولی در سنت غرب، خدواند نقش اول را در این راستا ایفا نمی کند. H.z\

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید