اخبار

دکتر نوذر شفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در کنفرانس آپارتاید علمی صلح عدالت و امنیت و سلامت جهانی گفت :آپارتاید علمی باعث اخلال در روند امنیت یا تضعیف در روند امنیت می شود، یک رابطه منفی بین این دو متغیر برقرار است. یعنی وقتی آپارتاید باشد، امنیت تضعیف می شود و قاعدتاً امنیت در شرایطی خواهد بود که آپارتاید علمی نباشد.

دکتر روح الله بیات معاون امور بین‌الملل دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) در کنفرانس آپارتاید علمی صلح عدالت و امنیت و سلامت جهانی گفت:یک رابطه مستقیم بین صلح و امنیت و تجارت و اقتصاد وجود دارد .

سید علی یزدی خواه ، نماینده  محترم مجلس شورای اسلامی در  کنفرانس آپارتاید علمی صلح عدالت و امنیت و سلامت جهانی گفت: علم و دانش و فناوری میراث بشریت هستند پیشرفت های علمی و فناوری باید در خدمت صلح و سلامت جهانی باشد.

دکتر محمد اسحاقی معاون آموزشی و پژوهشی موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در کنفرانس علمی صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی بر علم و شناخت جهان و به کارگیری در جهت رفاه و آسایش جوامع انسانی تاکید کرد.

دکتر زهره الهیان نماینده مجلس شورای اسلامی در کنفرانس علمی صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی بر  تشکیل شبکه ای از کشورهای که فراتر از تمدن منحط غربی تمایل به اشتراک گذاری دانش و فناوری هستند تاکید کرد.

دکتر حجت الله ایوبی رئیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران در افتتاحیه  کنفرانس علمی صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی گفت: طبق بررسی‌های کاملاً علمی که تاکنون انجام شده اکثر مردم در کشورهای آسیایی و آفریقایی به اطلاعاتی که در حوزه علوم منتشر می شود ،دسترسی ندارند .

دکتر علی صالحی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در افتتاحیه  کنفرانس علمی ؛ صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی  بر راه های برون رفت از بن بست درمسیر تامین صلح  ،حریم امنیت و سلامت جهانی تاکید کرد.

دکتر حسین خنیفر ریس دانشگاه فرهنگیان در کنفرانس آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی  گفت: به آپارتاید علمی نباید به عنوان تهدید، بلکه باید به عنوان فرصت نگاه کرد.

دکتر یعقوب محمدی فررئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان در کنفرانس آپارتاید علمی عدالت امنیت و سلامت جهانی گفت: بر خلاف شعارها و ادعاهایی که بر بی‌طرفی علم و تبادل آزاد اطلاعات در جهان طرح میشود انحصارسایه سنگین خود را بر مرزهای علم بخصوص مرزهای دانش و فناوری گسترش داده است.

دکتر جواد محمدی دبیر هیئت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنفرانس آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی گفت : محدودیت در تعاملات علمی و فناوری و اقتصادی دو لبه یک قیچی هستند که رشد علم و فناوری و اقتصاد کشور را هدف گرفتند.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار