اخبار

دکتر رفیع الدین ناصر(استاد دانشگاه کالج آزاد مولانا اورنگ آباد) در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت :کلمه اصلی اسلام، سلم است که به معنای صلح می باشد. بنابراین، روح اسلام، روح صلح است.

حذامی محجوب استاد رشته فلسفه سیاسی و پژوهشگر در کنفرانس ائتلاف جهانی برای  صلح و عدالت  بر چالش های به وجود آمده در موضوع عدالت به خاطر ویروس کرونا به ایراد سخنرانی پرداخت.

محمد حسن جعفری(محقق و پژوهشگر فرهنگی)  در کنفرانس اتئلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت که صلحی که آمریکا برای افغانستان بیاورد، صلح نیست و اسارت مردم و بازی با سرنوشت آنهاست.

دکتر فوزی علوی رئیس مرکز جریان های تحقیقات فلسفی و انسانی و استاد فلسفه در دانشگاه زیتونه تونس  در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر ضرورت برقراری صلح و عدالت در جهان تاکید نمود.

دکتر عبدالصمد شیخ(استاد دانشگاه و مشاور آموزشی و آی تی) در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر آسیب های صلح و عدالت در جهان اشاره کرد.

پروفسور لژون میرهان طی سخنانی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت ما شاهد اوج‌گیری خشونت و تحریکاتی هستیم که توسط امپریالیسم آمریکا انجام شده و صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند و این هژمونی روز به روز به طور فزاینده گسترش می یابد.

مریم مقداد  از محققین و پژوهشگران تونسی در کنفرانس اتئلاف جهانی برای صلح و عدالت بر صلح و عدالت در اندیشه امام خامنه ای (دام ظله)اشاره کرد و گفت :عدالت پایه و اساس جامعه اسلامی به شمار می رود و بدون آنها جامعه از هم می پاشد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبریان،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر بازخوانی مبانی فقهی امام خامنه ای درباره صلح عادلانه و راهبردهای تحقق آن تاکید کرد.

دکتر نیکبود معصوم زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر خاستگاه صلح پایدار از منظر اسلام شیعی تاکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی، ریس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر مناسبات ولایت و صلح در اندیشه های امام خامنه ای (حفظه الله) تاکید کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار