هم اندیشی کیفرخواست علیه رژیم صهیونیستی

دکتر داود عامری در هم اندیشی کیفرخواست علیه رژیم صهیونیستی
دکتر داود عامری در هم اندیشی کیفرخواست علیه رژیم صهیونیستی

هم اندیشی " کیفر خواست علیه رژیم صهیونیستی" با حضور جمعی از حقوقدانان برجسته کشور از جمله  سر کار خانم دکتر امین زاده ، دکتر عامری ،دکتر کدخدایی ، دکتر موسوی، دکتر حبیب زاده ،دکترمومنی راد ،دکتر فضایلی ،دکتر شریعت باقری و... در روز چهار شنبه مورخ 22 مردادماه 1393  در سالن ایوان تفکر مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار شد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید