کنفرانس خبری مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح

کنفرانس خبری مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح
کنفرانس خبری مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح

کنفرانس خبری مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح روز شنبه 29 شهریور 1393 در سالن ایوان تفکر مجمع جهانی صلح اسلامی برگزار می شود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید