نشست تخصصی حقوق بشر آمریکایی، تروریسم و تحریم

در تقویم جمهوری اسلامی ایران روز12 تیرماه روز افشای حقوق بشر آمریکایی نامگذاری شده است؛از اینرو «مجمع جهانی صلح اسلامی» نشست علمی و تخصصی را با عنوان «حقوق بشر آمریکایی؛ تروریسم و تحریم» برگزار نمود. 

این نشست با همکاری «موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» و برخی نخبگان و دستگاهها، با هدف بررسی و نقد مفهومی گفتمان حقوق بشر امریکایی ، اقدامات و آسیب های آن در جهان در روز چهارشنبه 12 تیرماه در سالن قصر شیرین موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد. 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید