تازه های نشر

این کتاب مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت وگوی اندیشمندان مسلمان ایرانی با متکلمان و حقوقدانان مسیحی اتریشی درباره «صلح، عدالت و عوامل بازدارنده آن در دنیای معاصر» است که در اسفند ماه ۱۳۸۱ در تهران برگزار شد.

برقرای صلح و عدالت از آرمان ها و وعده های مشترک ادیان بزرگ الهی است. مرکز گفت گوی ادیان وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای بررسی راه های تحقق این آرمان ها از سال ۱۳۷۶ نشست های مشترکی را با کلیسای ارتدوکس روسیه برگزار کرده است. این کتاب درواقع مجموعه مقالات سه نشست دینی است که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ در تهران و مسکو برگزار شده است و شامل سه فصل می باشد.

خاورمیانه - روابط خارجی - ایالات متحده اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1973-1993م.اواسط دهه‌ی 1970 از اصطلاح "روند صلح" بیش‌تر برای توصیف اقداماتی استفاده می‌شد که تحت رهبری آمریکا و با هدف تحقق صلح بین‌ اسراییل و همسایگان عرب این کشور صورت می‌گرفت. از آن زمان، این عبارت با همین مضمون متداول شده و تا امروز از آن با مفهوم "روشی تدریجی و گام به گام برای حل و فصل‌ یکی از سخت‌ترین منازعات جهان" یاد می‌شود.

خاورمیانه - روابط خارجی - ایالات متحده اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1973-1993م.اواسط دهه‌ی 1970 از اصطلاح "روند صلح" بیش‌تر برای توصیف اقداماتی استفاده می‌شد که تحت رهبری آمریکا و با هدف تحقق صلح بین‌ اسراییل و همسایگان عرب این کشور صورت می‌گرفت. از آن زمان، این عبارت با همین مضمون متداول شده و تا امروز از آن با مفهوم "روشی تدریجی و گام به گام برای حل و فصل‌ یکی از سخت‌ترین منازعات جهان" یاد می‌شود.

صلحصلح می‌تواند گرمابخش، درخشان و قدرت‌مند باشد. یا سرد، خاموش، و بی‌رمق. گاه در مکانی شلوغ و پرهیاهو پدیدار می‌شود، و گاه در آرام‌ترین و ساکت‌ترین جای زمین از دست می‌رود. صلح در نزد انسان‌های گوناگون، در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، معنای یکسانی ندارد. در کتاب برداشت‌های مختلفی از صلح عرضه شده و راه‌های دست یافتن به صلح و برقراری و چگونگی حفظ آن توضیح داده می‌شود

صفحه‌ها

اشتراک در تازه های نشر