تازه های نشر

خاورمیانه - روابط خارجی - ایالات متحده اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1973-1993م.اواسط دهه‌ی 1970 از اصطلاح "روند صلح" بیش‌تر برای توصیف اقداماتی استفاده می‌شد که تحت رهبری آمریکا و با هدف تحقق صلح بین‌ اسراییل و همسایگان عرب این کشور صورت می‌گرفت. از آن زمان، این عبارت با همین مضمون متداول شده و تا امروز از آن با مفهوم "روشی تدریجی و گام به گام برای حل و فصل‌ یکی از سخت‌ترین منازعات جهان" یاد می‌شود.

خاورمیانه - روابط خارجی - ایالات متحده اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1973-1993م.اواسط دهه‌ی 1970 از اصطلاح "روند صلح" بیش‌تر برای توصیف اقداماتی استفاده می‌شد که تحت رهبری آمریکا و با هدف تحقق صلح بین‌ اسراییل و همسایگان عرب این کشور صورت می‌گرفت. از آن زمان، این عبارت با همین مضمون متداول شده و تا امروز از آن با مفهوم "روشی تدریجی و گام به گام برای حل و فصل‌ یکی از سخت‌ترین منازعات جهان" یاد می‌شود.

صلحصلح می‌تواند گرمابخش، درخشان و قدرت‌مند باشد. یا سرد، خاموش، و بی‌رمق. گاه در مکانی شلوغ و پرهیاهو پدیدار می‌شود، و گاه در آرام‌ترین و ساکت‌ترین جای زمین از دست می‌رود. صلح در نزد انسان‌های گوناگون، در مکان‌ها و زمان‌های مختلف، معنای یکسانی ندارد. در کتاب برداشت‌های مختلفی از صلح عرضه شده و راه‌های دست یافتن به صلح و برقراری و چگونگی حفظ آن توضیح داده می‌شود

امنیت بین‌المللی سازمان ملل متحدصلحنگارنده در "این کتاب دیپلماسی پیش‌گیرانه موثر برای جلوگیری از تبدیل منازعات به درگیری‌های خشونت آمیز را توصیف نموده است .وی همچنین از روش‌های دراز مدت در برخورد با علل ساختاری درگیری‌ها و توسعه موسسات، به منظور ارتقای راه حل‌های عادلانه برای مشکلات مورد نظر، یاد کرده است ."نگارنده در این کتاب این واقعیت را آشکار سازد که "امن‌ترین کشورها، آنهایی هستند که بالاترین میزان امنیت انسانی را برای مردم خود فراهم می‌کنند."وی علاوه بر آن نقش سازمان ملل متحد را در پیش‌گیری از درگیری‌های مرگبار از طریق ایجاد ارتباط فعال نشان می‌دهد .کتاب در قالب سه بخش با این عناوین سا

سلام و مسیحیت - کنگره‌ها- گفتمان دینی - کنگره‌ها مسیحیت و اسلام - کنگره‌هامجموعه‌ی حاضر مشتمل است بر مقالات سه نشست دینی "مرکز گفت و گوی ادیان" با کلیسای ارتدوکس روسیه، که به ترتیب با این مختصات برگزار گردید. "دین و صلح (تهران ـ 1376)"، "صلح و عدالت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحیت ارتدکس روسیه (مسکو ـ 1378)" و "نقش گفت و گوی ادیان در روابط بین‌الملل (تهران ـ 1379)".

اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1993 - صلح

صفحه‌ها

اشتراک در تازه های نشر