تازه های نشر

امنیت بین‌المللی سازمان ملل متحدصلحنگارنده در "این کتاب دیپلماسی پیش‌گیرانه موثر برای جلوگیری از تبدیل منازعات به درگیری‌های خشونت آمیز را توصیف نموده است .وی همچنین از روش‌های دراز مدت در برخورد با علل ساختاری درگیری‌ها و توسعه موسسات، به منظور ارتقای راه حل‌های عادلانه برای مشکلات مورد نظر، یاد کرده است ."نگارنده در این کتاب این واقعیت را آشکار سازد که "امن‌ترین کشورها، آنهایی هستند که بالاترین میزان امنیت انسانی را برای مردم خود فراهم می‌کنند."وی علاوه بر آن نقش سازمان ملل متحد را در پیش‌گیری از درگیری‌های مرگبار از طریق ایجاد ارتباط فعال نشان می‌دهد .کتاب در قالب سه بخش با این عناوین سا

سلام و مسیحیت - کنگره‌ها- گفتمان دینی - کنگره‌ها مسیحیت و اسلام - کنگره‌هامجموعه‌ی حاضر مشتمل است بر مقالات سه نشست دینی "مرکز گفت و گوی ادیان" با کلیسای ارتدوکس روسیه، که به ترتیب با این مختصات برگزار گردید. "دین و صلح (تهران ـ 1376)"، "صلح و عدالت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحیت ارتدکس روسیه (مسکو ـ 1378)" و "نقش گفت و گوی ادیان در روابط بین‌الملل (تهران ـ 1379)".

اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1993 - صلح

ایالات متحده -روابط خارجی -خاورمیانه-اعراب و اسرائیل-مناقشات-1993-صلح سیاست وحکومت 1973 - 1993م.در منطقه‌ی خاورمیانه، کشمکش‌ و جنگ میان فلسطینیان و یهودیان اسراییلی تقریبا از سال 1917 م آغاز شد. در آن سال بریتانیا در جریان جنگ جهانی اول، بیانیه‌ای صادر کرد و به یهودیان وعده‌ی کشوری مستقل در فلسطین ـ با در نظر گرفتن حقوق فلسطینیان غیریهودی ـ را داد. مهاجرت یهودیان به فلسطین کم‌کم به حالت اشغال‌گری درآمده و تاکنون جنگ میان این دو قوم ادامه دارد.

ایالات متحده - روابط خارجی - خاورمیانه - خاورمیانه - روابط خارجی - ایالات متحده اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1993 - صلح - اعراب فلسطین - سیاست و حکومت - 1973-1993م. - اعراب و اسرائیل - مناقشات - 1973-1993م. - اسرائیل - سیاست و حکومت - 1973-1953 م.

مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت‌وگوی اسلامی - مسیحی اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران با متکّلمان و حقوق‌دانان مسیحیکتاب حاضر، مجموعه مقالات و مباحث سومین گفت‌وگوی اسلامی - مسیحی اندیشمندان مسلمان از جمهوری اسلامی ایران با متکّلمان و حقوق‌دانان مسیحی است که موضوع «صلح، عدالت و عوامل بازدارنده‌ی آن در دنیای معاصر» را بررسیده‌اند. سابقه گفت‌وگوهای دینی ایرانی- اتریشی هم اینک از یک دهه فراتر رفته و آرام آرام به گفتمانی نهادینه در حوزه دینی درآمده است.

تبیین برخی از جدیدترین مباحث نظری در حیطه حقوق بشر

ادبیات تروریسم و مطالعات مربوط به این پدیده بین‌المللی پس از 11 سپتامبر

زمینه ها و علل تشکیل شورای حقوق بشر و جایگزینی به جای کمیسیون حقوق بشر.

صفحه‌ها

اشتراک در تازه های نشر