جنایات ضد بشری علیه مسلمانان در میانمار

گزارش سازمان ملل متحد حاکی از آن است که اقداماتی که در حق مسلمانان روهنگیایی میانمار، صورت می گیرد، از مصادیق بارز جنایات ضد بشری و نقض حقوق بشر است.
به گزارش کمیسریای عالی حقوق بشر، این اقدامات شامل به رسمیت نشناختن مسلمانان روهنگیایی به عنوان یک قومیت، محروم ساختن آنها از حداقل حقوق طبیعی و اجتماعی، سلب تابعیت از آنها، توقیف غیرقانونی اموال آنها، در نظر گرفتن جریمه و مالیات های گزاف برای آنها،متهم ساختن آنها به اتهامات واهی و محکوم ساختن آنها و ... می شود.
به گزارش مجمع جهانی صلح اسلامی این تبعیض های هدفمند و برنامه ریزی شده بر ضد این اقلیت مسلمان و نیز نادیده گرفتن حقوق آنها، جنایاتی ضد بشری به شمار می رود.
این گزارش ضمن هشدار نسبت به افزایش اقدامات ضد بشری بودائیان بر ضد مسلمانان، مؤکد این است که بیش از 120 هزار مسلمان کامانی و روهنگیایی میانمار، همچنان در اردوگاه ها به سر می برند و از آن جمله، 30 هزار کودک از حق تحصیل و رفتن به مدرسه محروم شده اند.
در پایان این گزارش، زید رعد حسین، دیدبان عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در میانمار، از دولت این کشور خواست تا در راستای جلوگیری از این جنایات ضد بشری گام بردارد و از حقوق اقلیت های مسلمان ساکن در میانمار حمایت کند.
گفتنی است مسلمانان میانمار از سال 1948 تا کنون با سلسله جنایات ضد بشری فجیعی روبرو بوده اند و بودائیان، ضمن محروم نمودن آنها از حقوقشان و نیز به رسمیت نشناختن آنها به عنوان ساکنین حقیقی میانمار، سعی دارند آنها را مهاجران غیرقانونی معرفی کنند.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید