اردیبهشت ماه؛ کنفرانس عربی برای کودکان فلسطین در کویت

 کویت اردیبهشت ماه سال آینده میزبان کنفرانسی با محوریت رنج و محنت کودکان فلسطینی و تحت نظارت شیخ صباح احمد امیر کویت و دبیر کل اتحادیه عرب خواهد بود.

 با فروکش کردن بحران در سوریه و عراق به نظر می رسد توجه کشورهای عربی و اسلامی به موضوع فلسطین یکبار دیگر پررنگ تر می شود به گونه ای که اسفند ماه، تهران میزبان کنفرانسی بین المللی با هدف حمایت از انتفاضه فلسطین با حضور روسای مجالس کشورهای عربی اسلامی و فرهیختگان خواهد بود.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سفیر فلسطین در مصر و نماینده دائم فلسطین در اتحادیه عرب تاکید کرد که تلاش هایی با طرف های ذی ربط در این اتحادیه به منظور فراهم کردن زمینه برگزاری کنفرانسی بین المللی در کویت پیرامون رنج و محنت های کودکان فلسطینی در پرتو تجاوزات و جنایت های رژیم صهیونیستی انجام شده است که این اقدام در راستای اجرای قطعنامه سران کشورهای عربی در دوحه در سال 2013 صورت می گیرد و در همین راستا، توافقی میان دبیرخانه اتحادیه عرب، وزارت امور اجتماعی و وزارت کار کویت به منظور میزبانی این کنفرانس انجام شده است.

جمال شوبکی در بیانیه ای تصریح کرد که کشور کویت میزبان این کنفرانس با محوریت رنج و محنت های کودکان فلسطینی در نیمه اول ماه می آینده و تحت نظارت شیخ صباح احمد امیر کویت و دبیر کل اتحادیه عرب خواهد بود. قرار است از وزرای خارجه کشورهای عربی، وزرای امور اجتماعی، کارشناسان حقوق کودکان در نهادها و موسسات منطقه ای و بین المللی برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آید.

شوبکی اظهار داشت که در این کنفرانس برخی مسائل و قضایای مهم در مورد وضعیت کودکان فلسطینی در پرتو قوانین بین المللی و توافقنامه حقوق کودک و نقش جامعه بین الملل و نهادهای جامعه مدنی در حمایت از حقوق کودکان فلسطینی بررسی خواهد شد.

همچنین قرار است در این کنفرانس وضعیت آموزش، بهداشت و وضعیت روحی کودکان اسیر فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی بررسی شود و برای همین منظور شماری از کودکان فلسطینی در این کنفرانس حاضر شده و به بیان واقعیت های موجود در این زمینه می پردازند. بررسی وضعیت قانون و حقوق کودکان فلسطینی تحت اشغالگری رژیم صهیونیستی، ایجاد راهکارهای لازم برای فعال سازی آن و آماده سازی کودکان فلسطینی از نظر آموزشی، روحی و فرهنگی برای مقابله با رژیم صهیونیستی نیز از دیگر محوره های این کنفرانس خواهد بود.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید