اسلام دین صلح است

شیخ الازهر مصر تاکید کرد: اسلام دین صلح است به گونه‌ای که انسان مسلمان با مفهوم صلح پیوستگی عجیبی در عرصه عبادات، معاملات و رفتارهای فردی احساس می‌کند.

 احمد طیب با بیان این مطلب، افزود: از نظر شرع و دین یک انسان مسلمان مفهوم سلام را بارها در روز در خلال نمازهای یومیه تکرار می‌کند که با این شیوه هم به خود و هم به دیگران سلام و صلح را متذکّر می‌شود. سپس نمازش را با سلام به پایان می‌رساند و از نماز خارج می‌شود که در روزها بارها تکرار می‌شود. سلام یکی از اسماء الحسنی خداوند است.

وی با اشاره به استعمال کلمه سلام در قرآن گفت: کلمه سلام و مشتقات آن که همواره مسلمانان از آن استفاده می‌کنند در قرآن نزدیک به 141 مرتبه استعمال شده در حالیکه کلمه حرب تنها 3 مرتبه در قرآن آمده است و این فرق عمده‌ای میان تبلیغ اسلام برای صلح و سلام با جنگ و کشتار است.

شیخ الازهر خاطر نشان کرد: جنگ در اسلام تنها یک جنگ دفاعی است و نه هجومی و خون غیر مسلمان همانند مسلمانان حرمت داشته و تنها درحالت تعدّی و یا کشیدن سلاح علیه اسلام است که می‌توان با غیر مسلمانان جنگید. تفاوت در دین مجوّز کشتار دیگران نیست.

طیب با اشاره به نظریه‌های دروغین که درصدد ایجاد اختلاف و جنگ تمدن‌ها هستند اظهار داشت: هرج و مرج تنها به ویرانی، نابودی و تخریب منجر خواهد شد و همین مساله است که جهان را به کام کشتار و خونریزی کشانده است.
 

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید