پروفسورهانس اوکو : با هم برای صلح: احترام، ایمنی و کرامت برای همه

پروفسورهانس اوکو(کشیش کلیسای سوئد و عضو شورای جهانی کلیساهاWCC  و از نخبگان مرتبط با مجمع درمصاحبه اختصاصی با مجمع  جهانی صلح اسلامی به" مناسبت روز جهانی صلح "بر نقش این سازمان مردم نهاد در تحقق کرامت انسانی تاکید کرد.
مجمع جهانی صلح اسلامی : با توجه به شعار امسال سازمان ملل با هم برای صلح: احترام، ایمنی و کرامت برای همه" به نظر شما تا چه حدی این شعار در زمینه برقراری صلح در جهان محقق خواهد شد؟
پروفشور هانس اوکو : موضوع روز جهانی 2017 صلح سازمان ملل "با هم برای صلح: احترام، ایمنی و کرامت برای همه" می تواند ما را از مناطق امن خودمان خارج کند و ما را به تامل وادارد. ایشان افزود:"با هم برای صلح": صلح تنها می تواند در کنار دیگران بدست بیاید. کسانی را که ما "دیگران" می خوانیم اغلب حاصل ساخت خود ما هستند و ممکن است که از آنچه ما ساخته ایم متفاوت باشند. برای تصدیق کرامت دیگران نیاز داریم که درک دقیق و آمادگی برای پذیرش دیگران داشته باشیم که اگرچه مشکل است اما ضروری است. پس صلح زمانی محقق می شود که همه به هم برای آن تلاش کنیم.در موضوع  صلح سال  2017به مفهوم "ایمنی" اشاره شده که به تنهایی کافی نیست و بنابراین در کنار آن مفاهیم احترام، و کرامت برای همه نیز آمده است.
وی در ادامه افزود : زندگی همه ما به هم وابسته است؛ چه بخواهیم چه نخواهیم. مفهوم "وابستگی متقابل" فراتر از مفهوم "زندگی در کنار یکدیگر" است. ما نمی توانیم در جوامع موازی زندگی کینم، مثل این است که همه در یک جزیره زندگی می کنیم. کرامت زمانی معنا پیدا می کند که ما به همدیگر احترام بگذاریم و اعتماد کنیم، یعنی زندگیمان را در دست "دیگری" قرار بدهیم. هنگامیکه از اعتماد سوء استفاده شود، ما ویران می شویم، عمدتا بخاطر اینکه متوجه می شویم "دیگری"  ازاعتماد ما صیانت نکرده است. شما انتظار داشتید که به شما احترام گذاشته شود و از کرامت شما صیانت شود، اما به نظر می رسد که فریب خورده اید. پس با احترام و اعتماد به یکدیگر و درک وابستگی متقابل همه باهم می توانیم به صلح دست پیدا کنیم.
مجمع جهانی صلح اسلامی : با توجه به اهداف و اقدامات مجمع جهانی صلح اسلامی در زمینه برقراری صلح عادلانه در جهان، پیشنهاد شما برای ترویج گفتمان صلح عادلانه در جهان چیست؟
پروفسور هانس اوکو: مجمع جهانی صلح اسلامی بایستی به مجمعی تبدیل شود که در آن پیروان ادیان مختلف و با اعتقادات متفاوت نه در مقابل یکدیگر بلکه با یکدیگر در مورد چالش های مشترک گفتگو کنند و از این طریق استراتژی هایی تدوین کنند تا بتوانند برای دستیابی به صلح عادلانه همکاری کنند که فراتر از حرف، شعار و بیانیه می باشد. مجمع جهانی صلح اسلامی بایستی از طریق گفتگو، پروژه های عینی و برنامه های سازنده ای را اجرا کند تا نشان دهد که مذهب و دین دیگر ابزاری برای درگیری نیستند بلکه ضروری است که ابزاری برای صلح باشد.

 

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید