ضرورت تشکیل نظام بین المللی مبتنی بر عدالت، احترام و کرامت

با عنایت به اینکه 30 شهریور ماه هر سال (21سپتامبر )، از سوی سازمان ملل بعنوان روز جهانی صلح نامگذاری شده ؛ مجمع جهانی صلح اسلامی به عنوان یک نهاد غیردولتی فعال در این عرصه مصاحبه اختصاصی با دکتر ایلگار ابراهیم اغلو الله وردیف رئیس مرکز دفاع از حقوق بومی و آزادی بیان و سردبیر روزنامه دیرلر،ترتیب داده است که به شرح ذیل می باشد:
مجمع جهانی صلح اسلامی : با توجه به شعار امسال سازمان ملل با هم برای صلح: احترام، ایمنی و کرامت برای همه" به نظر شما تا چه حدی این شعار در زمینه برقراری صلح در جهان محقق خواهد شد؟
ایلگار ابراهیم اغلو الله وردیف: برای صحبت از روز جهانی صلح ابتدا بایستی به پارادایمی که زمینه ساز این مناسبت شد توجه کنیم.شعار ایدئولوژیکی که برای این مناسبت مطرح شد عبارت بود از "با هم برای صلح: احترام، ایمنی و کرامت برای همه". عناصر کلیدی این پارادیم عبارتند از:
1. جامعیت این ایده؛
2. احترام به همه و احترام برای همه
3. امنیت جهانی و ایمنی شخصی
4. احترام به کرامت فردی، احترام به گروه ها، جوامع و دولتها؛
5. رابطه میان دولتها و ملتها
6. ایده ضرورت آگاهانه رویکردهای همگرایانه
7. شناسایی عواملی که به ما اجازه می دهد به اهداف دستیابی پیدا کنیم، و عواملی که بر سر راه دستیابی به آنها مانع ایجاد می کنند
معتقدم که مناسب است بر روی نکته 7 تمرکز کنیم. بشر امروز بیش از هر چیز نیاز به اعتماد متقابل و تشریک مساعی برابر دارد. همکاری و اعتماد در زمینه مسائل جهانی بشدت ضربه خورده اند. باری که بشر به خاطر پیامدهای جا مانده از میراث امپریالیستی بر دوش می کشد هنور به ما اجازه نمی دهد که یک نظام بین المللی مبتنی بر عدالت، احترام و کرامت ایجاد کنیم. 
نیروهای سلطه طلبی که وارثان امپراطوری های گذشته اند به هر طریقی بر سر راه تلاش های ما برای ایجاد بستری برای روابط بین الملل مبتنی بر عدالت بیشتر مانع ایجاد می کنند.جهان بایستی نظامهایی برای تصمیم سازی مشترک و امنیت دستجمعی ایجاد کند که در آنها به سلطه ساختارهای فراملی بر سازمانها و جمعیت های حقوقی و قانونی پایان داده شود.
مجمع جهانی صلح اسلامی : با توجه به اهداف و اقدامات مجمع جهانی صلح اسلامی در زمینه برقراری صلح ، عدالت در جهان پیشنهاد شما برای ترویج گفتمان صلح عادلانه در جهان چیست؟
ایلگار ابراهیم اغلو الله وردیف: مجمع جهانی صلح اسلامی فعالیتهای بسیار مهمی داشته است. مباحث، مجامع و ابتکارات همه سرمایه های مهمی برای ایجاد وضعیت جدید بین المللی می باشند. بنده تصور می کنم که این مجمع می تواند میان ساختارهای متفاوت ادیان و ایدئولوژی ها هماهنگی و رابطه ایجاد کند توانایی برقراری ارتباط میان مراکز گوناگون پژوهشی و برگزاری مباحث باعث توسعه جهانی شدن گردید و این مساله می تواند به نهادینه سازی صلح عادلانه در جهان کمک کند.
مجمع جهانی صلح اسلامی :به نظر شما با توجه به تحولات اخیر در منطقه و جهان  همچنین جنایات رژیم صهیونیستی در غزه،  برای ایجاد جهانی مملو از صلح و امنیت در سطح بین المللی چه الزاماتی وجود دارد؟

ایلگار ابراهیم اغلو الله وردیف : ایجاد امنیت کامل در سراسر دنیا هنوز واقعی به نظر نمی رسد. تا زمانی که منافع شخص و تضاد منافع وجود دارد، همه طرف ها سعی می کنند که مسائل را به نفع خودشان حل کنند که مطمئنا باعث تنش های جدید می شود. کشورهای جهان بایستی قدم های موثری در راستای ایجاد ساختارهای امنیتی فراملی، که تحت نفوذ منافع قدرتهای بزرگ نیست ایجاد کنند. متاسفانه شاهدیم که در پشت جنایات رژیم صهیونیستی از جمله بمباران کردن شهر های  فلسطین، افراد مسن، زنان و کودکان با مصونیت از مجازات( بی آنکه منتظر مجازات و تنبیه باشد) می کشد.تک تیر اندازها صهیونیستی در  پی شکار کودکان فلسطینی هستند  و زمین سرد اشغال شده توسط خون کودکان بی گناه گرم می شود .همچنین بولدوزر های  سنگین صهیونیستی  حتی خانه ها فلسطینیان را با ساکنان داخل آن با خاک یکسان  و ویران می کنند  و در شهر جنین فلسطین وضعیت این چنین است .هزاران نفر از مردم بی گناه در زندان هایی که تحت حمایت قدرت های سلطه گری و  صهیونیستی شکنجه می شوند .و هر کسی که جرات اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی را داشته باشد متهم به یهودی ستیزی می شود. به همین ترتیب، هر چه کشورها سعی کنند بر علیه تمایلات سلطه طلبانه مبارزه و بعضی رویکردها به قوانین بین الملل را نادیده بگیرند، تلاش برای ایجاد دنیای عادلانه با موفقیت بیشتری روبرو خواهد شد.

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید