نقش ویژه رسانه های اسلامی در گسترش مبانی واقعی دین اسلام

شیخ محمد رضوانی بلخی مدیرعامل شبکه تلویزیونی حکمت افغانستان مطرح کرد: کشورهای غیراسلامی در نوعی انزوا قرار گرفته اند و تمامی آن به خاطر افزایش سرعت تأثیر اسلام در جهان است.

در حاشیه نخستین اجلاس جهانی دیپلماسی و قدرت نرم در سیره پیامبر اعظم(ص) درباره چگونگی دعوتش به این همایش اظهار داشت: از آنجایی که نقش رسانه های اسلامی در گسترش پیام پیامبر(ص) و راهبردهای زندگی ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است از ما دعوت شد تا به این اجلاس بیاییم. مدیرعامل شبکه تلویزیونی «حکمت» افغانستان بر همین اساس تصریح کرد: کشورهای غیراسلامی در نوعی انزوا قرار گرفته اند و تمامی آن به خاطر افزایش سرعت تأثیر اسلام در جهان است که البته نقش رسانه ها در این زمینه بسیار پررنگ است. وی در ادامه به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان در سخنان اخیر خود نسبت به نخبگان کشورهای اسلامی وظایفی را تبیین کردند که به نظر من باید تمام تلاش خود را به کار گرفت تا هدف ایشان منعقد شود. 

شیخ محمد رضوانی بلخی در پایان با تشکر از عوامل برگزار کننده این اجلاس گفت: امیدوارم خداوند توفیق دهد تا بتوانیم این اجلاس را هرچه بهتر و بیشتر و در کشورهای متعدد برگزار کنیم.

نویسنده: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید