پژوهش ایرانی در جهان ایرانی

سهراب انعامی علمداری تحلیلگر مسایل راهبردی- ایرنا از پژوهشگران مرتبط با مجمع جهانی صلح اسلامی بر این نکته تاکید نمود که اندیشه ورزی و پژوهش، اساسی ترین نیاز برای دست یابی به پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقلال واقعی است.

پژوهش، فرايندي منطقي و عقلانی است كه هدف آن كشف روابط بين پديدارها برای برساخت جهانی بهتراست. قواعد جهان مملو از کشفیاتی است که هنوز کشف نشده و جهان ما به چراغ راهنمایی برای روشنایی بخشی به این جهان نیاز دارد، که همانا پژوهش است. 

همچنین پژوهش و پژوهشگری یکی از ناب ترین و اخلاقی ترین یافته های بشری به شمار می رود؛ واکاوی و کشف و شهود پدیده ها، تفسیر وقایع و ارایه تصویری واقع گرایانه از جهان با قوانین جدید، پژوهش را جلوه ای متفاوت می بخشد.
اری پژوهش چنین در جهان درج شده و نقطه آغازین و پایانی جهان هستی پژوهش و پزوهشگری است.
روز و هفته پژوهش را بر همه پژوهشگران ایرانی  تبریک می گویم و آرزوی چشم اندازی روشن و سترگ برای پژوهش در جهان ایرانی دارم.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید