١٩ درصد نیروهای حافظ صلح سازمان ملل زن هستند

 مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه زنان سازمان ملل متحد گفت: در حال حاضر زنان حدود ١٩ درصد افرادی را که به عنوان حافظ صلح سازمان ملل متحد فعالیت می کنند، تشکیل می دهند.
محمد الناصری روز سه شنبه در نشست تخصصی زنان، صلح و امنیت پایدار در محل هتل اسپیناس تهران افزود: تلاش کنیم صلح و توسعه پایدار در جهان افزایش یابد تا به وضعیت مطلوبی در حوزه زنان و خانواده برسیم. جهان در چندین سال گذشته تعداد زیادی از زنان فعال را از دست داده است به همین منظور باید برای کنترل خشونت تلاش جدی شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه زنان چالش های زیادی دارند، باید اقداماتی صورت گیرد تا از این تنش ها امتناع شود. البته پیشرفت های زیادی انجام شده است اما نمی توانیم بگوییم که در 5٠ سال آینده وضعیت زنان بهتر می شود یا نه، اما باید از تمام فرصت ها استفاده کرد.
الناصری با بیان اینکه زنان می توانند هر وضعیتی را به نحو احسن تغییر دهند، افزود: باید از زنان برای مشارکت در طرح ها و برنامه ها به خوبی استفاده شود.
وی ادامه داد: برای تامین امنیت زنان باید تلاش های بیشتری صورت گیرد و معتقدیم برای رسیدن به صلح پایدار باید همه اقشار دست به دست هم دهند. ما نظرمان این است که زنان میراث دار جامعه و تلاشگران برای رسیدن به تعالی جامعه هستند.
مدیر منطقه ای آسیا و اقیانوسیه زنان سازمان ملل متحد گفت: زمانی که زنان در آرامش باشند، می توانند تجربه های خودشان را نشان دهند البته در برخی مواقع زنان را به عنوان قربانی دیده ایم اما وقتی ایده صلح را به عنوان اولویت بدانیم، آرامش و صلح هم باید در اولویت باشد تا امنیت، صلح و مشارکت زنان را داشته باشیم.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید