نشست "نقش ادیان در گسترش صلح" در برلین برگزار شد

در حاشیه برگزاری دومین هفته فکری حضرت عباس (ع) روز گذشته کارگاه علمی بررسی نقش ادیان در گسترش صلح با حضور نمایندگان ادیان و شخصیت های دینی و دانشگاهی در برلین برگزار شد.
به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری «حوزه»، در حاشیه برگزاری دومین هفته فکری حضرت عباس که از روز یکشنبه در برلین پایتخت آلمان آغاز شد، روز گذشته کارگاه علمی بررسی نقش ادیان در گسترش صلح با حضور نمایندگان ادیان و شخصیت های دینی و دانشگاهی در برلین برگزار شد.

این نشست با سخنرانی و ارائه مقالات توسط شخصیت های مختلف آغاز شد که نخستین آنها سید احمد الراضی نماینده آستان مقدس عباسی در اروپا بود و پس از وی دکتر ضیاء الدباس سفی عراق در برلین در سخنان خود گفت: عراق از مراکز تمدن و فرهنگ جهان است و تاریخ بر این واقعیت گواه است که عراق در سخت ترین شرایط نوری برای بشریت بوده و همچنان خواهد بود.

در بخش دیگر این نشست شیخ محمد کنعان رئیس دادگاه های شیعه لبنان مقاله خود با عنوان نقش ادیان در گسترش صلح را ارائه کرد و پس از آننیز دکتر صاحب نصار مقاله خود را با عنوان صلح در ادیان سه گانه ارائه کرد که در جریان ارائه مقالات، حاضران در نشست نیز به بیان نظرات و مناقشات خود پرداختند و در پایان نشست نیز بیانیه اختتامیه قرائت شد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید