راهپیمایی بی سابقه ضد «اسلام هراسی» در پاریس

پاریس امروز شاهد راهپیمایی ضد اسلام هراسی با حضور شخصیت های مختلف سیاسی و غیر سیاسی فرانسه است.
راهپیمایی ضد اسلام هراسی به دعوت شخصیت ها و سازمان هایی همچون « حزب جدید ضد سرمایه داری» و «انجمن مبارزه با اسلام هراسی در فرانسه» ظهر امروز (یکشنبه 19 آبان)  از ایستگاه قطار گار دی نور به سمت میدان ملت (پلاس دو لا ناسیون) آغاز شد.

دعوت به این راهپیمایی در یکم نوامبر در روزنامه «لیبراسیون» چند روز پس از حمله به یک مسجد در بایون در جنوب غرب فرانسه که یک فعال راستگرای 84 ساله مسئولیت آن را پذیرفت، انجام گرفت.

این روزنامه نوشت: پیام اولیه تاکید دارد که از اسلام هراسی، تبعیض ضد مسلمانان و حمله به مساجد جلوگیری کنید. حمله به یک مسجد در بایون جدیدترین اقدام ضد اسلامی در این کشور است.

درحالی که بحث و جدل درباره حجاب و سکولاریسم در فرانسه وجود دارد، به نظر می رسد که طبقه سیاسی فرانسه درباره مشارکت در این راهپیمایی دچار شکاف شده است.

از سوی دیگر، «مارین لوین» رهبر حزب راستگرای «تجمع ملی» گفت: هرکسی که در این تظاهرات شرکت کند، شریک اسلامگرایان خواهد بود.

«ماجد مسعودین» عضو چپگرای شورای شهر پاریس و یکی از افراد برگزارکنندگان این راهپیمایی، گفت: به طور حتم اراده ای برای برهم زدن این تظاهرات و خرابکاری در آن وجود دارد.

مسعودین افزود: ما با کسانی از حزب سوسیالیسم و تجمع ملی وحتی دولت روبه رو هستیم که خواهان متوقف کردن راهپیمایی ضد نژادپرستی هستند.

انتظار می رود که در این راهپیمایی شخصیت های مختلف از سیاستمداران همچون « ژان-لوک ملانشن» رهبر حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» شرکت کنند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید