برگزاری همايش زن در اديان توحيدی

سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی(آيسسكو)، 6 خردادماه همايشی را با عنوان «زن در اديان توحيدی» در مقر يونسكو در پاريس برگزار می‌كند.

همايش زن در اديان توحيدی به همت سازمان آموزش، علوم و فرهنگ اسلامی(آيسسكو)، 6 خردادماه در مقر يونسكو در پاريس برگزار می‌شود.اين همايش با همكاری سازمان‌های مختلفی چون سازمان مطالعات ژئوپوليتيك، مركز موريس هوريو وابسته به دانشكده حقوق دانشگاه پاريس ‌دكارت و انجمن زنان عرب در رسانه و ارتباطات داير خواهد شد.

در اين همايش شمار زيادی از شخصيت‌های علمی مؤسسات آكادميك جهان و كارشناسان برجسته و صاحب‌نظر در حوزه زن در اسلام، مسيحيت و يهود و همچنين عبدالعزيز عثمان التويجری، دبيركل آيسسكو حضور به هم خواهند رساند.

تصورات خرافی رايج در رابطه با زن مسلمان، پيشرفت جايگاه سياسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، ضرورت رويكرد اصلاح‌گرايانه در اين باره و همچنين جايگاه زن در مسيحيت و يهود از موضوعاتی هستند كه در اين همايش به بحث و بررسی گذاشته می‌شوند.

کارگروه: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید