گزارش ها

فکر می کنم که رسانه های جهان باید متفق القول باشند که هیچ کسی از رسانه برای توهین به هیچ مذهبی استفاده نکند؛

صفحه‌ها

اشتراک در گزارش ها