گزارش ها

اسقف ارامنه تهران وشمال ایران با اشاره به وجود آزادی ادیان در کشورمان، اظهار داشت: ادیان آسمانی بر برادری، صلح، محبت، احترام و پذیرش متقابل تاکید دارند.

مقدمه:ترور ژنرال داوود و سپس برادر رئیس جمهور کرزای دو ترور مهم سال جاری در اففانستان بود، اما ترور استاد برهان الدین ربانی ریس جمهور پیشین ، از چهره های شناخته شده جهادی افغانستان، رئیس شورای عالی صلح و بزرگترین مرجع برای گفتگوهای صلح با طالبان عملا پیامد های زیادی داشته است. در این میان با توجه به اهمیت ترور استاد ربانی و تاثیر آن در فضای سیاسی وامنیتی افغانستان و برای درک بیشتر این موضوع به گفتگویی با آقای محمد ابراهیم طاهریان سفیر سابق کشورمان در افغانستان پرداختیم.

منشور کوروش را نه‌تنها می‌توان بخشی از تاریخ کشورمان به شمار آورد بلکه به عقیده بسیاری آن را می‌توان میراثی همگانی و متعلق به همه انسان‌ها و جهانیان دانست چرا که منشور کوروش کبیر را نخستین منشور حقوق در جهان عنوان کرده‌اند.

آموزه های دینی ومکتب اهل بیت درهر زمانی کلیات وجزئیات حقوق بشررا درنظر گرفته و درهرشرایط ومکانی پاسخگوی نیازهای بشر است.

شارح معروف مکتب فرانکفورت و استاد تاریخ دانشگاه کالیفرنیا در برکلی معتقد است: درک و فهم مفهوم صلح در مقایسه با مفهوم عدالت کمی آسانتر است ولی تحقق و رسیدن به صلح چندان آسان نیست. این مفهوم زمانی چالش‌برانگیزتر می‌شود که بخواهد در ارتباط با مفهوم عدالت در نظر گرفته شود و با آن همراه شود

امروز کشوری در جهان داعیه‎دار حقوق بشر است که سیاه‎ترین کارنامه را در شورای حقوق بشر سازمان ملل دارد و این موارد رسما ثبت شده است.

امریکا خود را به عنوان مهد دموکراسی و آزادی معرفی می‌کند ولی با بررسی تاریخ این کشور و بررسی لایه‌های عمیق‌تر سیاست و جامعه امریکایی تصویر دیگری خودنمایی می‌کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل که به صورت دوره ای به وضعیت حقوق بشر کشورهای عضو رسیدگی می کند ، این بار وضعیت حقوق بشر آمریکا را روز جمعه مورد بررسی قرارداد.

صفحه‌ها

اشتراک در گزارش ها