گزارش ها

رسالت دین اسلام ، صلح امنیت است

فکر می کنم که رسانه های جهان باید متفق القول باشند که هیچ کسی از رسانه برای توهین به هیچ مذهبی استفاده نکند؛

صفحه‌ها

اشتراک در گزارش ها