گزارش ها

ببینید اگر نارسایی ذهنی این زن امریکایی به اثبات رسیده باشد، از لحاظ حقوقی درهمه جای عالم ، جنون واختلالات ذهنی به نحوی که موجب اختلال در اراده شخص باشد، مانع توجه مسئولیت کیفری به شخص مبتلا می باشد واین عدم مسئولیت امروزه درتمام نظام های کیفری کشورهای مختلف جهان شناخته شده است ، درآمریکا نیز مانند سایر کشورها برخورد با چنین فردی به همان شکل است وموجب عدم مسئولیت کیفری است ، گرچه غربی ها بسیار دیرتر به فکر افتادند که نارسایی ذهنی را موجب عدم مسئولیت کیفری تلقی کنند ، اما در حال حاضر عقب ماندگی ذهنی شامل عدم مسئولیت کیفری درهمه جای دنیا است. دراین راستا ، باید درهر پرونده کیفری به صورت کارشناسانه جنون یا اختلال ذهنی سالب اراده ثابت واحراز شود.

رهایی صهیونیست ها از کیفر جنایتاشان مخالف قوانین جهانی است

وجود رژیم صهیونیستی برای صلح جهانی خطر محسوب می شود

ملت اردن در صدد برنامه ریزی برای ایجاد جبهه ای بزرگ به وسعت کشورهای عربی و اسلامی می باشد

نمی توان در کنار رژیمی با این همه جنایت زندگی کرد

با ساختار فعلی سازمان ملل کاری از آن برای مردم فلسطین بر نمی آید

سیاست ما نیز در رابطه بین المللی مقدم داشتن صلح و امنیت است.

باید دادگاه اسلامی برای محاکمه اسراییل تشکیل شود

صفحه‌ها

اشتراک در گزارش ها