گزارش ها

نمی توان در کنار رژیمی با این همه جنایت زندگی کرد

با ساختار فعلی سازمان ملل کاری از آن برای مردم فلسطین بر نمی آید

سیاست ما نیز در رابطه بین المللی مقدم داشتن صلح و امنیت است.

باید دادگاه اسلامی برای محاکمه اسراییل تشکیل شود

رسالت دین اسلام ، صلح امنیت است

صفحه‌ها

اشتراک در گزارش ها