بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی در محکومیت کشتار مسلمانان در نیوزیلند

امروز شاهد هستیم که دشمنان صلح، عدالت و حفظ کرامت انسان در اقصی نقاط جهان، همچنان از تروریسم به عنوان شیوه و مجرائی برای تعقیب اهداف خود و تقابل با حقوق بشریت و جامعه بین المللی بهره می گیرند.

اقدام تروریستی علیه گروهی از مسلمانان که مشغول انجام مناسک دینی و مذهبی خود در مسجد بودند و به شهادت تعداد زیادی مرد، زن و کودک بی گناه و مجروح شدن تعدادی دیگر از مسلمانان، نمونه ای از تروریسم برگرفته از نظام سلطه و حامیان آنها است. همان نظامی که با پاشیدن بذر نفاق میان ملتها و تشکیل گروههای تروریستی در عناوین و قالب های مختلف، عدالت و آرامش ملتها را نشانه رفته و به صورت مکرر از آنها جهت تامین منافع خود بهره گرفته است.
«مجمع جهانی صلح اسلامی» که با گفتمان صلح عادلانه به دنبال گفتمان سازی برای ایجاد صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی در جهان است، این اقدام ضد انسانی که قلب تمام مسلمانان، آزادی خواهان و بشردوستان جهان را به شدت متأثر و متألم ساخت، به شدت محکوم کرده و از دولت نیوزیلند، سازمان های و دستگاه های حقوقی و بین المللی می خواهد که ضمن محکوم کردن اینگونه اقدامات، بر شناسایی عاملان و حامیان احتمالی آنان و مجازات آنها همت گمارند.
به نظر مجمع جهانی صلح اسلامی این جنایت نشان داد که تروریسم همچنان مهمترین معضل جهان معاصر محسوب می¬شود که فضا و قلمرو خاصی نمی شناسد و از این رو وظیفۀ نخبگان، اندیشمندان و فعالین حوزۀ حقوق بشر و سازمان های مردم نهاد مدافع حقوق بشر، بسیار سنگین، مهم و تأثیرگذار است. حال که نظام سلطه و استکبار جهانی با اقدامات و بهره گیری از نظام رسانه ای خود به اسلام هراسی و ترویج خشونت علیه اقوام و ادیان و مذاهب مشغول است و در پوشش خبری و رسانه ای با اینگونه حوادث به صورت گزینشی نیز برخورد می¬کنند، ضروری است که نخبگان، اندیشمندان و سازمان¬های مردم نهاد با اقدامات، مکتوبات و فعالیت های مختلف علمی، حقوقی و رسانه¬ای به روشنگری در این زمینه و ضرورت اهمیت صلح، امنیت و عدالت در جهان بپردازند.
این مجمع معتقد است، تروریسم زائیده سلطه گری، بی عدالتی و قدرت طلبی بازیگران نامشروع و قدرتهائی است که منافع خود را در مسیر ناآرامی و بی ثبات کردن جوامع و روابط بین المللی جستجو می کنند. بنابراین ضمن تسلیت به بازماندگان شهدا و تمام مسلمانان جهان و درخواست از مجامع بین المللی و به ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای شناسایی، محاکمه و رسیدگی به جنایتکاران این حادثۀ تروریستی و حامیان آنها؛ از تمام مسلمانان جهان می¬خواهد که با وحدت، همبستگی و انسجام خود، توطئه¬های نظام سلطه و تروریست های تحت حمایت آنها را نقش بر آب کنند.
مجمع جهانی صلح اسلامی
25 اسفندماه 1397

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید