بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت شهادت قهرمان مقابله با تروریسم «سردار قاسم سلیمانی»

دنیای اسلام و جبهۀ مقاومت که بر اساس مبانی و اصول بشردوستانه برای مبارزه بر علیه ترویسم و ناامنی و برقراری عدالت، کرامت انسانی و صلح تلاش می کند، امروز یکی از فرماندهان عالیرتبه و پیشتاز در مبارزه با تهدیدات صلح و ناامنی در منطقۀ غرب آسیا را از دست داد.

مجمع جهانی صلح اسلامی این مصیبت بزرگ را به رهبر حکیم  انقلاب اسلامی، ملت های مسلمان و آزادیخواهان جهان تسلیت عرض می نماید.
مجمع جهانی صلح اسلامی معتقد است؛ جهان اسلام و منطقه غرب آسیا چند سالی است که با دسیسه و مکر قدرت های بزرگ و سلطه گر، به میدان نبرد بین گروه های ترویستی با ملت ها و شهروندان بی گناه تبدیل شده است. گروه های تروریستی که به اذعان همگان و شواهد بارز، زاییده و محصول قدرت های سلطه گر هستند و با حمایت اینان که باید آنها دولت های تروریستی و تروریسم دولتی نامید، دست شان به خون هزاران نفر از مردم بی گناه و زنان و کودکان آغشته است. سکوت برخی دستگاه ها و نهادهای بین المللی در برابر این اقدامات ضد بشری باعث شد تا صلح و امنیت در تمام جهان به مخاطره بیافتد.
در این میان «سردار قاسم سلیمانی» نامی آشنا برای مردم منطقه و آزادیخواهان جهان بوده، هست و خواهد بود که همواره در خط مقدم مبارزه با گروه های تروریستی و تلاش برای برقراری صلح و عدالت قرار داشت. امروز بار دیگر دنیا و دستگاه¬های به ظاهر مدافع حقوق بین الملل و حقوق بشر شاهد یکی از ننگین-ترین اقدامات سازمان یافته و تروریسم دولتی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و جمعی از مبارزان ضد تروریسم است که در تناقض آشکار با موازین و حقوق بین الملل و نقض حاکمیت قانونی کشورهاست. آیا جهان این گستاخی ضد قانونی و ضد بشری دولتمردان آمریکا را تحمل خواهد کرد؟
مجمع جهانی صلح اسلامی این اقدام ضد بشری را که برخلاف موازین بین المللی و توسط کشوری سلطه¬گر در کشوری ثالث و با هدف بر هم زدن نظم، امنیت و صلح منطقه صورت گرفت به شدت محکوم می کند و معتقد است این اقدام که زمینه های بی نظمی در اداره امور جوامع و نظام بین الملل را تشدید می کند و عاملی برای تهدید صلح و امنیت جهانی به خصوص منطقۀ غرب آسیا است، باید به سرعت از جانب دستگاه های بین المللی محکوم شود و دولت امریکا را تنبیه و مجبور به التزام به رعایت قوانین بین المللی و حقوق بشر کنند. دولت آمریکا که سابقه طولانی و متعددی در نقض حقوق بشر و قوانین و معاهدات بین-المللی دارد، و دولتمردان کنونی آمریکا که این اقدامات را در وسیع تر و گسترده تر در پرونده دارند که خروج از پیمان های مختلف بین المللی شاهدی بر این مدعاست، باید عواقب زیانبار اینگونه اقدام ضد انسانی و ضد حقوق بین الملل را بر عهده گیرند.
به نظر ما، اکنون نخبگان، اندیشمندان، آزادیخواهان و سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد در افشای ترویسم دولتی و گروه های تروریستی مورد حمایت قدرت های بزرگ که باعث نقض صلح، عدالت و امنیت جهانی می شوند، وظیفۀ مهم و بزرگی دارند که می توانند ضمن محکوم کردن اینگونه اقدامات تروریستی، با هم اندیشی و همفکری در راستای برقراری صلح و عدالت در منطقه و جهان ایفای نقش کنند.
مجمع جهانی صلح اسلامی
13 دیماه 1398

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید