بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی در محکومیت طرح موسوم به معامله قرن

بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی در محکومیت طرح موسوم به معامله قرن

صلح، عدالت، امنیت و تعامل بین انسان ها و دولت ها از جمله اصول اساسی و فطری است که مورد قبول و تأیید همگان است و همواره جامعه جهانی برای نیل به این آرمان بزرگ بشری تلاش کرده است.

فعالیت پیامبران دینی و آموزه های همۀ ادیان الهی نیز در راستای تحقق این واقعیت و آرمان پایه گذاری و دنبال شده است. با این حال، همواره افراد، گروه ها و دولت هایی این آرمان و اصول بنیادین را به خاطر منافع خود تهدی و یا نقش کرده اند.  
یکی از مهمترین موارد نقض صلح، عدالت و کرامت انسانی را قدرت های استعمارگر بعد از جنگ جهانی دوم در سرزمین مقدس فلسطین به وجود آوردند که تا به امروز ادامه داشته و امروز حتی پا را فراتر گذاشته و یکجانبه و برخلاف موازین انسانی، حقوقی و بین المللی در طرحی نامشروع موسوم به «معاملۀ قرن» آنهم بدون دخالت سازمان های بین المللی و فلسطینی ها و تنها به خواست یک رژیم یاغی تلاش می کنند با عوام فریبی آرمان فلسطین را نابود کنند.
غربی‌ها، صهیونیست‌ها و برخی از دولت های خود فروختۀ منطقه، انگار به سرنوشت چنین معامله‌هایی مانند کمپ دیوید که منجر به پایداری و مقاومت بیشتر مردم مظلوم فلسطین، شکل‌گیری انتفاضه و حمایت قاطع‌تر مردم بیدار و آگاه جهان شد توجه ندارند. از طرف دیگر، جهان اسلام نیز باید امروز هوشیارتر از گذشته در مقابل اقدامات نامشروع و یکجانبۀ امریکا و رژیم صهیونیستی عمل کند. چرا که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی از مدتی قبل به دنبال الحاق بخش‌های دیگری از خاک فلسطین، به سرزمین‌های اشغال شده با عنوان "معامله قرن" بودند که اکنون آن را علنی و رسانه ای کردند. اقدامی که اگر به سرعت از سوی دستگاه های مختلف جهانی و به ویژه جهان اسلام محکوم نگردد و مورد پیگرد قانونی قرار نگیرد علاوه بر اینکه قدرت های بزرگ را در اقدامات نامشروع و ضد انسانی جری تر خواهد ساخت، و این بی عدالتی تبعاتی خواهد داشت که از جملۀ آن به مخاطره افتادن صلح و امنیت در منطقه و جهان خواهد بود.
از این رو، مجمع جهانی صلح اسلامی این طرح را «خیانت بزرگ قرن» می داند و آن را محکوم می کند.

از این رو به نظر ما:
1. جهان عرب و کشورهای مسلمان منطقه آگاه باشند که اقدامات و واکنش آنها در برابر اینگونه اقدامان ضد بشری و نامشروع در تاریخ ثبت خواهد شد و در معرض نقد آیندگان قرار خواهد گرفت. بنابراین اکنون که برخی دولت برخورد منفعلانه را اتخاذ کرده اند، این اقدام بسیار ضروری و مهم احساس می شود.
2. سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان مهمتریی نهاد مسلمان باید در این مورد به صورت فوری واکنش مناسب را نشان دهد و تنها به محکوم کردن آن بسنده ننماید.
3. از سازمان ملل انتظار می رود  که این تحقیر مشروعیت بین‌المللی توسط آمریکا را محکوم کرده و اقدامات متناسب در برخورد با این اقدام را به عمل آورد. چرا که اینگونه اقدامات زمینه های تهدید صلح و امنیت در جهان را تشدید نموده و هزینه های گزافی را به جامعۀ بین المللی تحمیل خواهد کرد.
4. نخبگان، اندیشمندان و آزادیخواهان جهان به ویژه نخبگان جهان اسلام اکنون وظیفه ای سنگین و مضاعف بر عهده دارند که می توانند با اعلام نظرات خود در رسانه ها، برگزاری هم اندیشی ها و نشست های کارشناسی و ارایه نظرات و مباحث خود، خطرات اقدامات یکجانبه دولت ها به ویژه اقدامات یکجانبه و غیرقانونی دولت آمریکا را به دستگاه های مختلف بین المللی به ویژه سازمان ملل گوشزد و ارایه نمایند.
5. سازمان های مردم نهاد به عنوان مهمترین نهاد مدنی مردمی در جوامع مختلف نیز وظیفه دارند در برابر یکجانبه گرایی و استثناگرایی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به مقابله برخیزند و با قادامات خود سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل را وادار به اتخاذ راهبرد مناسب در برخورد با اینگونه اقدامات نامشروع نمایند.
اینگونه اقدامات افشاگرانه و مؤثرچنانچه به موقع و متناسب از سوی افراد، سازمان ها و نهادهای مختلف اسلامی و بین المللی صورت پذیرد، بدون تردید زمینه های پایان دادن به اشغال سرزمین فلسطین و محاصرۀ نوار غزه و تضمین حقوق مشروع ملت فلسطین و همچنین تحقق صلح واقعی، عدالت، امنیت و حفظ کرامت انسانی را در اقصی نقاط جهان به دنبال خواهد داشت.

مجمع جهانی صلح اسلامی
بهمن ماه 1398
 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید