بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 1357 با اتکاء به سه محور اساسی یعنی دین اسلام، رهبری حضرت امام (ره) و وحدت کلمه، در حالی به پیروزی رسید که رژیم تا دندان مسلح ستمشاهیِ و حمایت قدرت های بزرگ از این رژیم را پیش رو داشت. اما از آنجاییکه با تکیه بر آموزه های اصیل اسلامی و اتکاء به گفتمان مقاومت، مبارزه با ظلم و ظالم را برای استقرار عدالت و حفظ کرامت انسانی، جزو آرمان های اساسی خود قرار داده بود، توانست به پیروزی برسد. انقلاب اسلامی ایران که با الهام گرفتن از فرهنگ غنی اسلامی و با هدف رفع ظلم و سلطه، شعار «نه شرقی و نه غربی» را سرلوحه فعالیت خود قرار داد به سرعت مورد توجه و پذیرش انسان های آزاد و آزادیخواهان و مظلومان جهان قرار گرفت و دامنۀ نفوذ آن خیلی زود سراسر جهان را فراگرفت.
مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن تبریک آغاز چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بر این باور است که 22 بهمن امسال به دلایل متعددی باید مورد توجه ویژه اندیشمندان، نخبگان آزادیخواهان و علاقه مندان انقلاب اسلامی قرار گیرد.
امسال جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب می¬شود که دنیای ظلم، استکبارگران و زورگویان عالم از یک سو با ظالمانه ترین و غیرقانونی ترین تحریم های آمریکا مواجه شده است که خود می تواند موجبات یکجانبه گرایی و تهدید صلح و امنیت جهان را بدنیال داشته باشد؛ و از سوی دیگر یکی از سرداران بزرگ و انقلابی خود را که به اذعان بسیاری از جهانیان و حتی برخی از افراد و سازمان های غربی و بین المللی، الگو و پرچمدار مبارزه با تروریسم و گروه های تروریستی بوده است، در اقدامی که برخلاف تمام موازین و قواعد بین المللی بود و تنها به خاطر زیاده خواهی¬های دولتمردان آمریکا از دست داده است.
مجمع جهانی صلح اسلامی بر این باور است که: دستگاه های تصمیم ساز و تصمیم گیر بیین المللی باید بدانند اینگونه یکجانبه¬گرایی و اقدامات غیرقانونی که توسط برخی دولت ها در نظام بین الملل صورت می-گیرد، بدون تردید می¬تواند تهدیدی برای صلح، عدالت و امنیت در جهان محسوب شود و آینده جهان را به مخاطره اندازد.
از این رو ضمن محکومیت اینگونه اقدامات یکجانبه و خلاف موازین بین المللی، اعلام می کند:
1. دفاع، مقاومت و اعلام شکایت به سازمان های حقوقی بین المللی را حق ایرانیان می داند. هماهنگونه که هیچ فرد، گروه و دولت مستقل و آزادیخواه در برابر در برابر ظلم و بی عدالتی هرگز حاضر به معامله و یا عقب نشینی نخواهند شد، بدون تردید ایرانیان نیز در برابر اقدامات ظالمانه، استثناگرایانه و یکجانبۀ آمریکا و جهان سلطه مصمم تر خواهد شد.
2. هر چند قدرت های سلطه گر تصور می کنند با اینگونه اقدامات می توانند در مسیر انقلاب اسلامی و آرمان های اساسی آن مانند دفاع از مظلومان و مبارزه با ظلم و بی عدالتی، ضعف و اخلال ایجاد کنند، اما پیشرفت¬های مختلف اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژی، دفاعی و ... و نفوذ منطقه ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران، نشانه¬هایی از حضور قدرتمند ایران در معادلات جهانی و اثرگذاری شگرف آن بر تحولات مختلف منطقه¬ای و بین المللی است.
3. سازمان های بین المللی و به اصلاح مدافع حقوق بشر باید در برابر اقدامات ظالمانه و غیرقانونی قدرت های بزرگ مناسب و به موقع واکنش نشان دهند و تصمیمات قانونی را اتخاذ کنند، چرا که اینگونه اقدامات صلح و امنیت در جهان را تهدید کرده و هزینه های گزافی را به جامعۀ بین المللی تحمیل خواهد کرد.
4. اکنون که با اقدامات ظالمانه استکبارگران مانند تحریم های ظالمانه، حضور غیرقانونی و طرح ظالمانه و موهوم «معامله قرن» منطقه غرب آسیا از وضعیت بسیار حساس تری نسبت به گذشته برخوردار شده است، نخبگان، اندیشمندان، آزادیخواهان جهان و سازمان های مردم نهاد، اکنون وظیفه ای سنگین و مضاعف بر عهده دارند که می توانند با برگزاری هم اندیشی ها و نشست های کارشناسی و اعلام نظرات خود در رسانه¬ها، خطرات اقدامات یکجانبه و غیرقانونی دولت آمریکا را به دستگاه های مختلف بین المللی به ویژه سازمان ملل گوشزد و ارایه نمایند.
5. حضور در راه پیمایی به منظور اعلام نظرات و اعلان بیزاری و محکوم کردن اقدامات یکجانبه و غیرقانونی حق بدیهی و مسلم مردم ایران است. به طوریکه می توانند صدای خود را به گوش آزادیخواهان و سازمان های مدافع حقوق بشر و دستگاه های مهم بین المللی از جمله سازمان ملل برسانند تا از این پس شاهد بی تفاوتی و انفعال دستگاه های تصمیم گیر جهانی نباشیم.
6. به نظر ما، امسال در حالی ایرانیان، چهل و یکمین سال پیروزی انقلاب اسلامی را نظاره گر هستند که برخلاف میل جهان سلطه، انقلاب اسلامی با حضور و پشتیبانی همه جانبه مردم در دفاع از ارزش ها و آرمان های آن، استوار و پرقدرت در عرصه بین‌المللی حضور دارد و توانسته است در جریان سازی ها و معادلات مختلف منطقه ای و بین المللی اثرگذار باشد.
بدون تردید گذر از 40 سالگی انقلاب اسلامی و ورود به گام دوم انقلاب که می¬تواند ضمن پاسداشت ارزش ها و آرمان های والای انقلاب، جمهوری اسلامی ایران را شکوهمندتر و موفق¬تر به آینده¬ای روشن رهنمون سازد.
مجمع جهانی صلح اسلامی
22 بهمن 1398

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید