پیشنهاد جایزه جهانی صلح عادلانه به جای صلح نوبل

مجمع جهانی صلح اسلامی با صدور بیانیه ای، ضمن تاکید بر سابقه اعطای جایزه صلح نوبل ، نوبل 2012 صلح را جایزه ای برای جنگ شمرد. این مجمع، اعطای جایزه صلح نوبل سال 2012 به اتحادیه اروپا را جفا به ملتها و اقدامی در راستای پنهان سازی سیاست های نادرست اقتصادی و سیاسی این اتحادیه برشمرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
برای سازمان های مدنی طرفدار صلح، جایزه صلح نوبل بارها در فضائی غیرواقعی، تصنعی، سیاسی و برای تائید سیاست ها یا عملکردهائی اختصاص یافته است که نه تنها کمکی به صلح جهانی و استیفای حقوق حقه ملتها ننموده اند بلکه در خدمت به نظام سلطه گام برداشته اند. در نگاهی ژرف نگر و تحقیقی، مواردی که این کمیته به عناصر مشکوک، دارای پرونده سیاه ارتکاب جنایات بین المللی یا پیگیری سیاست ها و خط مشی های مطلوب استعمارگران جایزه صلح اعطا کرده، کم نیست. پیش بینی جایزه نوبل برای افرادی همانند باراک اوباما که به شعارهای صلح طلبانه خود عمل نکرده و به ادامه سیاست های جنگ طلبانه دولت این کشور و تحریم و اعمال فشار بر دیگر ملل پرداخته است، ماهیت غیرکارشناسی و غیرمستقل جایزه صلح نوبل را برای ملل جویای صلح واقعی جهانی، آشکار نموده است.
امروزه، با وجود همه ظاهرفریبی ها و ادعاهائی که کمیته صلح نوبل داشته و دارد، جنبش های مدنی صلح خواهی در جهان راه خود را به صورت مستقل و برای ایفای رسالت خود پی گرفته و اعتباری برای این جایزه و معیارهای آن قائل نیستند. در جهان امروز، صلح و عدالت به عنوان نیاز واقعی ملل است که در مسیر استقلال از نظام سلطه و خدمت به بشریت و منافع همگانی معنا می شود و نه گام برداشتن در جهت تحقق منافع باشگاه قدرت در جهان.
مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن دعوت از سازمان های مردم نهاد برای ایجاد جایزه صلح عادلانه جهانی به عنوان جایگزین صلح نوبل، پیشنهاد می نماید کمیته ای جهانی در این راستا تاسیس گردد. دبیرخانه دائمی ائتلاف جهانی نخبگان برای صلح عادلانه که در سال 2011 در تهران ایجاد شده است، می تواند گزینه ای مناسب برای فراهم کردن مقدمات تاسیس این کمیته باشد. ضمن درخواست از دبیرخانه مذکور برای پیگیری این پیشنهاد، تقاضا دارد سازمان های مردم نهاد و نخبگان جهانی نسبت به مشارکت در این روند و تقویت امکان تدوین معیارها و دستورالعمل های ارزشیابی اقدامات و خدمات مرتبط با استقرار صلح و عدالت در جهان، اقدام نمایند.
صیانت از کرامت انسانی، خدمت صادقانه و مستقل به منافع همگانی بشری، حفظ استقلال و عدم وابستگی به نظام بین المللی قدرت و سلطه، می تواند از جمله معیارهای قابل توجه در این راستا باشد. امید است جهان با تکیه بر ظرفیت های نخبگی و مدنی، بتواند مسیر واقعی سعادت ابنای بشر را در پرتو نوعدوستی، ایفای مسئولیت اخلاقی، احترام متقابل و توجه به ارزشها فطری و الهی، بازیابد.
23 مهر 1391- تهران

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید