آزادی فلسطین

روز قدس به ما یادآوری می کند که آزادی فلسطین هنوز به سرانجام نرسیده و مسلمانان باید با اتحاد بیشتر جهت تحقق اهداف امام خمینی (ره) گام بردارند.

اشتراک در آزادی فلسطین