آفریقای جنوبی

کمپین «من مسلمان هستم» (#IAmMuslim) با هدف مقابله با گفتمان نفرت‌آلود علیه اسلام و مسلمانان در فضای مجازی در آفریقای جنوبی راه‌اندازی شد.

رئیس صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از جامعه بین المللی خواسته است تمامی اقدامات ممکن را برای جلوگیری از وقوع یک «فاجعه انسانی» در جمهوری آفریقای مرکزی (CAR) انجام دهد.

نلسون ماندلا، رهبری جنبش علیه رژیمی را برعهده داشت که ریشه آن به ۲ و نیم قرن قبل از تولدش بر می‌گشت، رژیمی که پایه‌های آن بر نقض حقوق بشر توسط غرب استوار بود.

اشتراک در آفریقای جنوبی