آژانس

دکترنادر ساعد

نشست فصلی شورای حکام آژانس روز جمعه قبل در شرایطی خاتمه یافت که انتظار می‏رفت غرب در سایه ادعاهای حمایت از آژانس، همکاری‌های ایران در اجرای موافقتنامه‌های تهران و ژنو را تأیید نماید. اما این بار نیز همان بازی یک بام و دو هوای امریکایی‌ها در کنار اتهامات رژیم‌صهیونیستی ادامه یافت و بدگمانی و اعلام انتظارات مجدد و مشدده، به اوج رسید.

اشتراک در آژانس