ایالات متحده آمریکا

اجاره اجباری و غیرقانونی جزیره گوانتانامو که در حاکمیت دولت کوبا قرار داشته و بخشی از تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود و فعالیت زندان مخوف گوانتانامو و آزار و شکنجه زندانیان، مصداق بارزی از نقض مقررات و موازین بین‌المللی و بویژه حقوق بشر است.

ایالات متحده آمریکا که خود را داعیه دارحقوق بشر می داند و همواره دیگر کشورها را متهم به نقض حقوق روزنامه نگاران و فعالان سیاسی می کند،انتقاد یکی از فعالان صلح آمریکایی را تاب نیاورده است.

رشد اسلام در ایالات متحده آمریکا به حدی رسیده است که در ۲۰ ایالت به دومین دین بزرگ این کشور تبدیل شده است.

مراسم رونمایی از گزارش وضعیت نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۳ در ایالات متحده آمریکا در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.

اشتراک در ایالات متحده آمریکا