بازداشت 295

سازمان اسیران و آزادگان فلسطینی روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد، رژیم صهیونیستی از زمان آغاز انتفاضه مردم فلسطین در اکتبر سال 2016 تا پایان ماه فوریه گذشته، 295 دختر و زن فلسطینی بازداشت کرده است.

اشتراک در بازداشت 295