برجام

یکی از مهم‌ترین تاثیرات سیاسی برجام که در دستور کار و اهداف فنی و حقوقی مذاکرات بیان نمی‌شد اما همواره مورد اشاره و تاکید کشورهای اروپایی‌ و آمریکا قرار داشت انتظار این‌ کشورها از برجام برای اثرگذاری بر نقش و نفوذ و "مسئولیت‌پذیر" شدن ایران در منطقه بود.

بخش عمده‌اي از كنش و واكنش انسان در اجتماع متأثر از ذهنيت و برداشتي است كه نسبت به وضعيت موجود دارد. امنيت نيز از موضوعات اساسي است كه واكنش انسان‌ها در قبال آن علاوه بر وجود امنيت، تابعي از احساس شهروندان نسبت به آن است.

    «چاندرا مظفر» رئیس جنبش جهانی عدالت مالزی خروج احتمالی آمریکا از برجام را تهدیدی برای صلح و امنیت در جهان دانست.

 دبیرکل سازمان ملل در واکنش به عهد‌شکنی آمریکا و نقض توافق بین المللی هسته‌ای با ایران خواستار پایبندی دیگر کشورهای امضا کننده برجام به این توافق شد.

«سرگئی میخییف» رییس مرکز فناوری های سیاسی روسیه و کارشناس برجسته امور ایران گفت: موفقیت مذاکرات در باره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و تایید آغاز اجرای برجام، مهر تایید بر مقاصد صلح جویانه ایران در عرصه بین المللی است.

اشتراک در برجام