برگزاری نهمین همایش بین‌المللی

دانشگاه گرانادا در اسپانیا، نهمین همایش بین‌المللی دین و معنویت در جامعه را برگزار می‌کند.

اشتراک در برگزاری نهمین همایش بین‌المللی