تکفیری

امروز عراق و سوریه شاهد بی رحمانه ترین اقدامات تروریستی علیه مردم بی گناه و مظلوم است و عرصه برای فعالیت القاعده و تکفیری ها و سلفی ها باز است و اینها در منطقه جولان می دهند.
 

 تقریبا اکثر اندیشمندان و علمای شرکت کننده در کنفرانس تهران در گفتگو و مصاحبه با رسانه های دیداری و شنیداری مختلف اعلام کردند که جریان تکفیری و پدیده تروریسم به معضل اصلی کنونی برای جهان اسلام و امت اسلامی تبدیل شده و بسان خوره بر جان مسلمانان افتاده است.
 

آیت الله "محسن اراکی" دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پیرامون بازگشت تکفیری ها و گروههای تروریستی از سوریه به کشورهایشان اظهار داشت: مقابله با پدیده تروریزم نیاز به یک توافق و اجماع جهانی دارد و تا همه تلخی پدیده تروریزم را احساس نکنند این اجماع به وجود نخواهد آمد.

صفحه‌ها

اشتراک در تکفیری