دانشگاه بین‌المللی اسلامی

جوکو ویدودو، رئیس‌جمهور اندونزی حکم تأسیس یک دانشگاه بین‌المللی اسلامی در این کشور را صادر کرد.

اشتراک در دانشگاه بین‌المللی اسلامی