دومین نشست علمی

 دومین نشست علمی طلایه داران صلح و وحدت اسلامی با محوریت اندیشه‌های آیت الله شهید سیدمحمد باقر صدر(ره) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

اشتراک در دومین نشست علمی