دکتر نادر ساعد

منشور سازمان ملل متحد که محصول توافق قدرت‌ها در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است، به یکی از مهم‌ترین مسائلی که توجه نکرد، محل استقرار مقر این سازمان بود. به همین دلیل، اولین نشست مجمع عمومی این سازمان که به انتخاب دبیرکل و تشکیل دیگر ارکان آن انجامید، در شهر وست منیستر انگلستان برگزار شد.

دکترنادر ساعد

نشست فصلی شورای حکام آژانس روز جمعه قبل در شرایطی خاتمه یافت که انتظار می‏رفت غرب در سایه ادعاهای حمایت از آژانس، همکاری‌های ایران در اجرای موافقتنامه‌های تهران و ژنو را تأیید نماید. اما این بار نیز همان بازی یک بام و دو هوای امریکایی‌ها در کنار اتهامات رژیم‌صهیونیستی ادامه یافت و بدگمانی و اعلام انتظارات مجدد و مشدده، به اوج رسید.

دکتر ساعد

تحريم كه جلوه‌اي از اقدامات تنبيهي يا sanctions در روابط بين‌الدولي و به مفهوم ماده 41 منشور ملل متحد است، تأسيسي حقوق بين‏ المللي كه در منظومه و نظام حقوقي تنها به عنوان واكنش در برابر نقض بلكه تضمين اجراي اساسي‌ترين قواعد بين‌المللي و در شرايط عدم كارايي ضمانت‌هاي ديگر پديد آمده و منزلت يافته است.

دکتر نادر ساعد دبیر کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی

خلع سلاح هسته ‏ای، مساله ‏ای مبنادار بلکه یک نظام گسترده حقوقی بین المللی در پرتو حقوق عرفی و همچنین ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاح‏های هسته ‏ای (ان.پی.تی.) است. ماده 6 این معاهده، خلع سلاح هسته ای را تعهد همه دولتها از جمله قدرتهای مجهز به این سلاح ها شمرده و چنین مقرر داشته که...

واکاوی صلح و علل آغاز و مجاری خاتمه جنگ، از جمله مهمترین مقوله های مرتبط با زیست بین المللی است که کارکرد نظام بین المللی بر اساس معیار قرابت یا فاصله نسبت به  آنها ارزیابی و سنجیده می شود.

دکتر نادر ساعد دبیر کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی در راستای برگزاری اجلاس دیپلماسی و قدرت نرم در سیره پیامبر (ص) یادداشتی را در این خصوص  تنظیم نموده اند که در ذیل به اختصار به آن می پردازیم.

اشتراک در دکتر نادر ساعد