دیده بان

دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت وخیم جسمانی شیخ النمر و همچنین انتقاد از بازداشت بدون محاکمه وی خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه برای رسیدگی به اتهامات وی شد.

صفحه‌ها

اشتراک در دیده بان