دیوید کامرون

افراط گرایی بیش از اندازه در عرصه دین ستیزی را شاید بتوان عمده ترین چالشی دانست که نه فقط باعث به هم ریختگی و آشفتگی خاطر مسلمانان اروپا شده  بلکه این قضیه که رنگ و بوی نژاد پرستانه نیز داردهمه دنیا را تهدید می کند، تهدیدی که هیچ مرزی  نمی شناسد.

اقلیت مسلمان انگلیس خشم خود را نسبت به طرح جدید دولت این کشور مبنی بر "مبارزه با افراط گرایی اسلامی" ابراز کردند.

" دیوید کامرون"، نخست وزیر انگلیس درباره اقدام داعش به قتل گروگان انگلیسی گفت: داعش به نام اسلام در حال کشتن بی گناهان است، در حالی که اسلام دین صلح است و از آنها مبراست.

اشتراک در دیوید کامرون