روزجهانی صلح

آیت الله سید مصطفی محقق داماد در اجلاس ادیان برای صلح سازمان ملل تاکید کرد: اگر ادیان موجب اختلاف در دنیای امروز می شوند، علت در آن است که پیروان این ادیان، افرادی بدون تعقل هستند چراکه عقلانیت دینی، مقتضای آن آرامش و صلح و دوستی‌ است.

سخنرانی دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی

سخنرانی دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در کنفرانس صلح عادلانه در نظام جهانی به مناسبت روز جهانی صلح

اشتراک در روزجهانی صلح