روز جهانی صلح

دکتر محمد رضا دهشیری

مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت "روز جهانی صلح 21 سپتامبر"  مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد رضا دهشیری(استاد دانشگاه) ترتیب داده است، متن مصاحبه بدین شرح می باشد:

با تأسیس سازمان ملل، رؤیای صلح رنگ تازه‌ای گرفت و علیرغم چالشهای سیاسی که همواره میان قدرتها وجود داشته، لایه‌های اجتماعی مختلف در کشورها به دنبال وضعیتی مسالمت آمیزتر در روابط بین المللی هستند.

صلح عدالت محور ریشه کهن در تاریخ تفکر دارد. از سوی دیگر تجربه بشری همواره از خشونت و جنگ، خاطرات تلخ و زیانباری را در تاریخ ثبت کرده است.

دبیر کل سازمان ملل در فراخوان جهانی خواستار کنار گذاشتن سلاح ها و یک آتش بس ۲۴ ساعته در تمام مناطق جهان در روز ۲۱ سپتامبر روز صلح شد.

دکتر هانس اوکوکشیش کلیسای سوئد و عضو شورای جهانی کلیساها

پروفسورهانس اوکو(کشیش کلیسای سوئد و عضو شورای جهانی کلیساهاWCC)) در مصاحبه اختصاصی با  مجمع  جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی صلح بر نقش این سازمان مردم نهاد در تحقق کرامت انسانی تاکید کرد.

همزمان با فرارسیدن 21 سبتامبر مصادف با 30 شهریور "روز جهانی صلح" برنامه های مجمع جهانی صلح اسلامی در این روز با شعار حق ملت ها بر صلح عادلانه؛ آسیب شناسی و ارائه راهکارها" تشریح شد.

شورای زنان بنیاد امید ایرانیان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی صلح ضمن گرامی‌داشت این روز، تاکید کرد: برای رسیدن به صلح باید تن از خودبینی و خودخواهی شست و دستان را برای پیوند همه مردم جهان به هم گره زد.

دکتر عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در گفتگوی خبری  به مناسبت" روز جهانی صلح" به آسیب هاو چالش های صلح در جهان اشاره نمودند.
 

بشریت آنچنان نیازمند برخی مقوله هاست و بدان وابسته است که فقدان آن روح و ماهیت بشری را در انسانها تحت تاثیر وتغییر خواهد داد، صلح خواهی و امنیت خواهی از این دست موضوعات هستندکه شاخص های حیات بشری بدان وابسته اند.
 

در آفریقای زیر صحرا که طی جنگ سرد و بعد آن یکی از بی ثبات ترین نقاط جهان بوده، روند بی ثباتی طی یک دهه گذشته هر چند با شیبی اندک کاهش یافته ولی همچنان ادامه دارد. جدول «شكنندگي دولتي» موسسه صلح سیستماتیک نشان می دهد که طی سال های 1993 تا 2013، 22 کشور  آفریقای زیر صحرا به نحوی درگیر بی ثباتی و جنگ بوده اند.

صفحه‌ها

اشتراک در روز جهانی صلح