روز جهانی صلح

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: اعتدال و میانه روی و دوری از افراطی گری و نژاد پرستی اصلی ترین پیشنهاد برای تحقق شعار امسال سازمان ملل به حساب می آید.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: صلح یک واقعه نیست که از طریق موافقتنامه یا پایان جنگ به مردم اعلام شود بلکه یک فرایند است که چالش های خاص خودش را دارد.

همزمان با فرارسیدن 21 سبتامبر مصادف با 30 شهریور "روز جهانی صلح" برنامه های مجمع جهانی صلح اسلامی در این روز با شعار حق ملت ها بر صلح عادلانه؛ آسیب شناسی و ارائه راهکارها" تشریح شد.

روز جهانی صلح بیانگر درونی‌ترین آمال انسان‌ها برای با هم زیستن، آزاد زیستن و برابری در کرامت و حقوق بشری است. موضوع روز جهانی صلح حق مردم برای بهره‌مندی از صلح است که به دلیل مصادف‌شدن این روز با سی‌امین سالروز تصویب بیانیه سازمان ملل در مورد حق بهره‌مندی مردم از صلح انتخاب شده است.

22 سال قبل فرانسيس فوكوياما با نظريه «پايان تاريخ»، موجي از خوشبيني را بر فضاي پس از جنگ سرد حاكم كرد. او مي گفت با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ارزش‌های لیبرال دمکراتیک در سراسر جهان حاكم شده و نظام لیبرال دمکراسی به صورت یک جریان غالب و مسلط درآمده‌است. نظريه اي كه فوكوياما ارايه كرد، اين تلويح  را داشت كه جهان بعد از جنگ سرد، جهاني با ثبات تر خواهد بود.

مجمع جهانی صلح اسلامی در نظر دارد روز شنبه 10 صبح مورخ 29 شهریور 1393 در محل ایوان تفکر این مجمع، به مناسبت "روز جهانی صلح" کنفرانس خبری با حضور دکتر عامری دبیرکل مجمع برگزار نماید.

عضوهیات رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: صلح عادلانه از حقوق اساسی ملت هاست که امروزه برخی از قدرت های استکباری برای نیل به منافع خودشان این حق مردم را زیر پا می گذارند.
 

مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن صدور بیانیه ای به مناسبت "روز جهانی صلح" 30 شهریور ماه (21 سپتامبر ) بر منزلت «مسئولیت» همگانی بر ایجاد و پایدارسازی صلح، به مثابه بال دیگری به نام «حقوق ملتها بر صلح» تاکید کرد؛ متن بیانیه مذکور به شرح ذیل می باشد...

مجمع جهانی صلح اسلامی در راستای" روز جهانی صلح" 30 شهیریور (21 سپتامبر )مصاحبه اختصاصی با ظفر بنگاش محقق مسلمان و مدیر مؤسسه اندیشه اسلامی معاصر در تورنتو کانادا را ترتیب داده که در ذیل به آن می پردازیم:
 

صلح در منشور ملل متحد، مفهومی ترکیب شده با «امنیت» است که حفظ آنها به عنوان اولین هدف سازمان ملل متحد در ماده 1 این سند ویژه حقوقی بین المللی تصریح و تاکید شده است. البته مقدمه منشور، عمدتاً ترجمانی محسوس و مصداقی از «صلح» است که از «پرهیز و منع تکرار جنگ های جهانی خانمانسوز» یا صلح منفی آغاز و به مولفه های اثباتی و ایجابی صلح ختم می شود.

صفحه‌ها

اشتراک در روز جهانی صلح