روز جهانی صلح

پروفسور آلیشیا کابزودو

 پروفسور آلیشیا کابزودو استاد کرسی حقوق بشر و فرهنگ صلح در یادداشت  اختصاصی برای مجمع جهانی صلح اسلامی به "مناسبت روز جهانی صلح "بر اهمیت  آموزش صلح در جهان تاکید کرد زیرا مفهوم صلح رابطه تنگاتنگی با حقوق بشر، عدالت، وحدت و یکپارچگی دارد.

دکتر روح الله قادری  در یادداشتی اختصاصی برای مجمع جهانی صلح اسلامی  به مناسبت" روز جهانی صلح "بر ادبیات حقوقی و رهیافت حقوق بین الملل منشور (و منشأهای حقوق پیشامنشور) به صلح جهانی تاکید کرد.

همایش صلح عادلانه درنظام جهانی به مناسبت روز جهانی صلح (21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور ماه ) به همت مجمع جهانی صلح اسلامی درمرکز آموزش وپژوهش های وزارت امورخارجه روزشنبه برگزارشد.

"همایش صلح عادلانه درنظام جهانی" به مناسبت روز جهانی صلح (21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور ماه ) به همت مجمع جهانی صلح اسلامی درمرکز آموزش وپژوهش های وزارت امور خارجه روز شنبه برگزارشد.

تقدیر از دکتر کدخدایی در همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی"

همایش صلح عادلانه در نظام جهانی

دکتر کدخدایی در همایش صلح عادلانه در نظام جهانی

عضو کمیته علمی مجمع جهانی صلح اسلامی "فقدان درگیری مسلحانه" را معنای تخصصی صلح دانست و گفت: اصل "وتو" در منشور سازمان ملل یکی از مصادیق نقض صلح در سازمان ملل است.

بیانیه پایانی همایش صلح عادلانه در نظام جهانی

دنیای امروز با آسیب های پردامنه، جدی و متاثر از توزیع ناعادلانه منابع در محیط بین‏ المللی مواجه است که در طول اعصار گذشته بر ارکان و عرصه ‏های مختلف آن تحمیل گردیده و بر بار این آسیب‏ ها در پرتو دگرگونی‏ ها و پدیدارهای جدید نیز افزوده می‏شود. از این رو، زندگی سعادتمند برای آحاد بشر مستلزم اقدام جدی و عزم راسخ در سطوح مختلف و به صورت هم افزا است.

دکتر کاظم سجادپور در همایش صلح عادلانه در نظام جهانی

به گزارش مجمع جهانی صلح اسلامی، دکتر کاظم سجادپور صبح امروز در همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی" اظهار داشت: ظرفیت ایران به عنوان دولت، ملت، سرزمین و وسعت جغرافیایی، دست کشورمان را در ارایه ایده و وگفتمان برای صلح باز گذاشته است.
 

دکتر زهره الهیان و دکتر طوبی کرمانی در  همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی"

 به مناسبت روز جهانی صلح، مجمع جهانی صلح اسلامی  همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی"را در مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه باحضورجمعی از نخبگان و مدیران کشور برگزارنمود.

دکترلاله افتخاری درهمایش صلح عادلانه در نظام جهانی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همایش "صلح عادلانه در نظام جهانی " که صبح امروز در مرکز آموزش و پژوهش های وزارت امور خارجه بر گزار شد، گفت:   با نرمش قهرمانانه ی که با اقتدار است باید به صلح و امنیت جهانی رسید.

صفحه‌ها

اشتراک در روز جهانی صلح