روز جهانی صلح

انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با مشارکت دفتر سازمان ملل در تهران همایش تروریسم تکفیری داعش و تهدیدات علیه صلح را به مناسبت روز جهانی صلح در آخرین روز شهریور ماه برگزار می‌کند.

پرداختن به صلح و جستجوی راههای دستیابی به آن، یکی از اصلی ترین دل مشغولیهای بشر در طول تاریخ بوده، چرا که سایه جنگ اغلب بر حیات بشر احساس شده است و البته هنوز هم همین سایه و همین دل مشغولی به قوت گذشته بلکه بیش از پیش وجود دارد و احساس می شود.

مدیرعامل برج میلاد تهران از برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی صلح با نام "سیمرغ شمایید" با هدف حمایت از کودکان بی‌سرپرست خبر داد و گفت: در این مراسم قرار است۳۰ هزار پرنده صلح کاغذی که توسط ایرانیان و تعدادی از هنرمندان سینمای کشور ساخته شده رونمایی و سپس به فروش برسد که درآمد حاصل از فروش آن به کودکان بی سرپرست اختصاص داده می‌شود.

روز جهانی صلح (تعیین 21 سپتامبر) که از قطعنامه 67/36 مورخ 30 نوامبر سال 1981 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشات می گیرد، مجالی برای یادآوری صلح به عنوان یکی از اهداف این سازمان و جامعه بین المللی و مخاطرات فراروی آن است.

دکتر زهیر عبدالهادی المحمید

دکترزهیرعبدالهادی المحمید طی یادداشت اختصاصی برای مجمع جهانی صلح اسلامی" به مناسبت روز جهانی صلح" چنین بیان داشت که صلح با برقراری عدالت و در زمانیکه همه مسایل به حق و در جای صحیح خود قرار گیرند، برقرار می‏ شود.

 مرکز دائره المعارف اسلامی با همکاری نمایندگی سازمان ملل در ایران همایش صلح را در روز جهانی صلح برگزار می کند.

پروفسور آلیشیا کابزودو

 پروفسور آلیشیا کابزودو استاد کرسی حقوق بشر و فرهنگ صلح در یادداشت  اختصاصی برای مجمع جهانی صلح اسلامی به "مناسبت روز جهانی صلح "بر اهمیت  آموزش صلح در جهان تاکید کرد زیرا مفهوم صلح رابطه تنگاتنگی با حقوق بشر، عدالت، وحدت و یکپارچگی دارد.

دکتر روح الله قادری  در یادداشتی اختصاصی برای مجمع جهانی صلح اسلامی  به مناسبت" روز جهانی صلح "بر ادبیات حقوقی و رهیافت حقوق بین الملل منشور (و منشأهای حقوق پیشامنشور) به صلح جهانی تاکید کرد.

همایش صلح عادلانه درنظام جهانی به مناسبت روز جهانی صلح (21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور ماه ) به همت مجمع جهانی صلح اسلامی درمرکز آموزش وپژوهش های وزارت امورخارجه روزشنبه برگزارشد.

"همایش صلح عادلانه درنظام جهانی" به مناسبت روز جهانی صلح (21 سپتامبر مصادف با 30 شهریور ماه ) به همت مجمع جهانی صلح اسلامی درمرکز آموزش وپژوهش های وزارت امور خارجه روز شنبه برگزارشد.

صفحه‌ها

اشتراک در روز جهانی صلح