سرتاج عزیز

مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر پاکستان از احتمال برگزاری دور پنجم مذاکرات چهارجانبه صلح در ماه جاری میلادی خبر داد.

اشتراک در سرتاج عزیز