صلح، عدالت و حفظ کرامت انسانی

مجمع جهانی صلح اسلامی به عنوان یک سازمان غیردولتی فعال در عرصۀ صلح، عدالت و حفظ کرامت انسانی، سوم خردادماه، سالروز حماسه آفرینی فرزندان ایران زمین در دفع تجاوز و تلاش برای برقراری صلح و حفظ کرامت انسانی را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ایران و تمام آزادی خواهان جهان تبریک می¬گوید.

اشتراک در صلح، عدالت و حفظ کرامت انسانی